अवकाळी पावसानंतर मराठवाड्यातील धरणांमधील शिल्लक पाणीसाठा पहा

अवकाळी पावसानंतर मराठवाड्यातील धरणांमधील शिल्लक पाणीसाठा पहा