Pik Vima Update : खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 राज्य हिस्सा विमा हफ्ता निधि कंपनीला वितरित करण्याचा GR आला |राज्यातील शेतकर्‍यांचा विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Pik Vima Update : खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 राज्य हिस्सा विमा हफ्ता निधि कंपनीला वितरित करण्याचा GR आला |राज्यातील शेतकर्‍यांचा विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Pik Vima Update : खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 राज्य हिस्सा विमा हफ्ता निधि कंपनीला वितरित करण्याचा GR आला |राज्यातील शेतकर्‍यांचा विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Pik Vima Update : खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 राज्य हिस्सा विमा हफ्ता निधि कंपनीला वितरित करण्याचा GR आला |राज्यातील शेतकर्‍यांचा विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Pik Vima Update : खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 राज्य हिस्सा विमा हफ्ता निधि कंपनीला वितरित करण्याचा GR आला |राज्यातील शेतकर्‍यांचा विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा