कृषी पंपाच्या वीजदरात इतकी वाढ | पहा किती असेल नवीन प्रतियुनिट दर