लातूर कृषि विभाग वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक अधीक्षक भरती जाहिरात 2023 | Latur Division Agriculture Recruitment Advertisement 2023

विभागीय कृषी सह-संचालक, लातूर कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक आणि सहाय्यक अधीक्षक ही पदे

Read more
error: Content is protected !!