आजचे शेतमाल बाजार भाव 10/04/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 10 april 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

 

आज मंगरुळपीर बाजारसमिति मध्ये 2265 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5430रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today

 

आज परभणी बाजार समिति मध्ये 535 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5350 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5275 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today

 

आज पिंपळगाव पालखेड बाजार समिति मध्ये 95 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4980 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5301 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today

 

आज लासलगाव बाजार समिति मध्ये 861 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5180 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल2265480054305300
परभणीलोकलक्विंटल535520053505275
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल95498053015250
लासलगावक्विंटल861300053005180
मेहकरलोकलक्विंटल1750420053005000
गंगाखेडपिवळाक्विंटल21520053005200
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1050485552905050
कारंजाक्विंटल4000495052805160
अहमहपूरपिवळाक्विंटल3000490052805090
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल172520052805240
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल3652450052704870
सोलापूरलोकलक्विंटल167400052655100
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल2400495052655000
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल121470052605050
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळानग1309480052555100
रिसोडक्विंटल3450505052505150
हिंगोलीलोकलक्विंटल900482552505037
परतूरपिवळाक्विंटल24510052505180
यवतमाळपिवळाक्विंटल1055500052455122
नागपूरलोकलक्विंटल89460052255069
वाशीमपिवळाक्विंटल3000472552255000
जिंतूरपिवळाक्विंटल161500052115100
केजपिवळाक्विंटल290505152115101
अकोलापिवळाक्विंटल454450052055100
लासलगाव – विंचूरक्विंटल520400052015151
नांदेडक्विंटल579485052005120
श्रीरामपूरक्विंटल15450052005000
आर्वीपिवळाक्विंटल230450052004950
खामगावपिवळाक्विंटल5538460052004900
पालमपिवळाक्विंटल10495052005125
बुलढाणापिवळाक्विंटल51450052005100
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल900495052005150
सोनपेठपिवळाक्विंटल60500052005100
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल407450051965151
राजूरापिवळाक्विंटल145509551955175
चिखलीपिवळाक्विंटल912470051904945
राहताक्विंटल54480051715100
मुरुमपिवळाक्विंटल185490051705035
मलकापूरपिवळाक्विंटल540480051655085
काटोलपिवळाक्विंटल52455051614850
किल्ले धारुरपिवळाक्विंटल200439051605000
बीडपिवळाक्विंटल6515151515151
तुळजापूरक्विंटल75500051505100
कोपरगावलोकलक्विंटल183450051505001
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल137505051505100
वरोरापिवळाक्विंटल226480051254950
वणीपिवळाक्विंटल525464551104800
पुलगावपिवळाक्विंटल37500551055085
मोर्शीक्विंटल300500051005050
वरोरा-शेगावपिवळाक्विंटल30500051005050
सेनगावपिवळाक्विंटल105480051005000
भद्रावतीपिवळाक्विंटल35506050755068
येवलाक्विंटल83450050515025
औरंगाबादक्विंटल16490050514975
भोकरपिवळाक्विंटल15490950504977
मालेगावपिवळाक्विंटल66430050274851
चोपडापिवळाक्विंटल20490050005000
पवनीपिवळाक्विंटल49475050004950
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल3200020002000

 

 

नक्की वाचा : कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today bajarbhav today

 

 

आज पुलगाव बाजारसमिति मध्ये 4225 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8355 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8175 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज हिंगनघाट बाजारसमिति मध्ये 10011 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8315 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7920 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सिंदी बाजारसमिति मध्ये 2700 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8150 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8300 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मानवत बाजारसमिति मध्ये 7410 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8290 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पुलगावमध्यम स्टेपलक्विंटल4225750083558175
हिंगणघाटमध्यम स्टेपलक्विंटल10011750083157920
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपलक्विंटल2700815083008200
मनवतक्विंटल7410670082908150
देउळगाव राजालोकलक्विंटल900770082607950
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल2408770082008000
वरोरालोकलक्विंटल1999700082007500
खामगावमध्यम स्टेपलक्विंटल285780082008000
चिमुरमध्यम स्टेपलक्विंटल1403805081518075
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल2992750081507800
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल2380808281508106
काटोललोकलक्विंटल110770081508000
मौदाक्विंटल130780081407970
भद्रावतीक्विंटल410712581007600
मंगरुळपीरलांब स्टेपलक्विंटल350780081008000
वडवणीक्विंटल54765080508000
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1300765080507850
उमरेडलोकलक्विंटल264700080407900
किनवटक्विंटल51750080007750
हिंगणाएकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपलक्विंटल24800080008000
कोर्पनालोकलक्विंटल2357720079507700
नरखेडनं. १क्विंटल68770079007800

 

नक्की वाचा : कांदा अनुदान योजना शासन निर्णय 27 मार्च 2023 आला

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 875 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 10200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 11500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 39 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मनमाड बाजारसमिति मध्ये 38 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10200 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10041 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव पालखेड बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4701 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9200 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
चोपडाजंबुक्विंटल875102001150010900
अकोलाकाबुलीक्विंटल3967001050010000
मनमाडहायब्रीडक्विंटल3890501020010041
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल3470192007000
चोपडाबोल्डक्विंटल775740078017675
शहादाक्विंटल640469177507520
दोंडाईचाक्विंटल1588410076007500
दोंडाईचा – सिंदखेडक्विंटल75468174797445
तळोदालोकलक्विंटल88630174657381
जळगावबोल्डक्विंटल107650072007000
मालेगावकाट्याक्विंटल42300069904502
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल6427668516799
येवलालालक्विंटल85500066536500
लासलगावलोकलक्विंटल193300066516470
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3550062005850
मुंबईलोकलक्विंटल1736500060005500
पुणेक्विंटल35540057005550
देवळालोकलक्विंटल1540554055405
जळगावचाफाक्विंटल513533553355335
किनवटलालक्विंटल373533553355335
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल1057415053305330
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल738420053305330
बारामतीबोल्डक्विंटल312430053004611
दुधणीलोकलक्विंटल709412551004650
मुरुमलालक्विंटल180455049504750
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल1400426048754585
अकोलालोकलक्विंटल844410048704555
यावललोकलक्विंटल105442048704730
खामगावचाफाक्विंटल5398350048504175
औराद शहाजानीलालक्विंटल82477048204795
हिंगणघाटलोकलक्विंटल5198380048154305
चाळीसगावक्विंटल67410048014351
चोपडाचाफाक्विंटल255450048014675
चोपडालालक्विंटल5450048014675
भंडाराकाट्याक्विंटल40430048004500
शेवगावलालक्विंटल12470048004800
कर्जत (अहमहदनगर)लोकलक्विंटल174460048004700
यवतमाळलोकलक्विंटल1311435047904570
हिंगोलीक्विंटल1100440547814593
वाशीम – अनसींगचाफाक्विंटल150445047804500
कुर्डवाडी-मोडनिंबलोकलक्विंटल186400047764600
सोनपेठगरडाक्विंटल134465147704712
सोलापूरगरडाक्विंटल11470547654755
परतूरलोकलक्विंटल48470047634751
कोपरगावलोकलक्विंटल65405147514601
आष्टी (वर्धा)क्विंटल729450047504600
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल210465047504700
दौंड-पाटसलालक्विंटल4450047504500
आष्टी- कारंजालालक्विंटल240420047504400
मेहकरलोकलक्विंटल670400047504500
कळमेश्वरलोकलक्विंटल280430047404500
रिसोडक्विंटल1860456547354650
पुलगावलोकलक्विंटल308420547354580
नागपूरलोकलक्विंटल778455647344690
चिखलीचाफाक्विंटल1460412047304425
मलकापूरचाफाक्विंटल1440420047304520
अहमहपूरलोकलक्विंटल769400047254362
नांदेडक्विंटल171450047204610
मोर्शीक्विंटल800450047154608
काटोललोकलक्विंटल382430047154450
करमाळाक्विंटल259400047114500
राहताक्विंटल12410047114500
कारंजाक्विंटल2700440047104590
कुर्डवाडीहायब्रीडक्विंटल17460147014651
सिल्लोडक्विंटल7430047004600
श्रीरामपूरक्विंटल40430047004500
मंगळवेढाक्विंटल113430047004600
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल34450047004500
वरोरा-शेगावलालक्विंटल165466047004680
परभणीलोकलक्विंटल845450047004650
देउळगाव राजालोकलक्विंटल26440047004600
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल180375147004600
सेनगावलोकलक्विंटल125430047004500
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल2020420047004590
जिंतूरलालक्विंटल60455046954600
वणीलोकलक्विंटल332447046954530
राजूराक्विंटल152465046854675
पाचोराचाफाक्विंटल230456946854621
संगमनेरक्विंटल16440046814540
भोकरक्विंटल110350046804090
आर्वीलोकलक्विंटल740400046604500
अमळनेरचाफाक्विंटल3500462546504650
रावेरहायब्रीडक्विंटल19447046504550
वरोरालोकलक्विंटल143445046504550
सटाणालोकलक्विंटल8450046304585
पांढरकवडाहायब्रीडक्विंटल60450046204550
बारामतीगरडाक्विंटल477400046004551
तुळजापूरकाट्याक्विंटल50460046004600
पालमलालक्विंटल25450046004575
उमरखेडलालक्विंटल220430045504400
अक्कलकोटहायब्रीडक्विंटल10400045004200
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल120430044504300

 

नक्की वाचा : स्व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग सोडत यादी मार्च 2023

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today

 

आज पेन बाजारसमिति मध्ये 657 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 14 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कल्याण बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 38394 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पेनलालक्विंटल657160018001600
कामठीलोकलक्विंटल14120016001400
कल्याणनं. १क्विंटल3110015001300
सोलापूरलालक्विंटल383941001400400
कोल्हापूरक्विंटल105574001300800
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल402100012001100
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल303001200900
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल5105001200850
कळवणउन्हाळीक्विंटल123001001111750
मंगळवेढाक्विंटल3962001110610
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल237912001102850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल182065001100800
कराडहालवाक्विंटल20150011001100
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल376001100800
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल76242001100650
लासलगावउन्हाळीक्विंटल227165001056800
साताराक्विंटल2347001000850
राहूरी -वांबोरीलालक्विंटल12171001000500
वैजापूरलालक्विंटल6653001000650
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल477001000850
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल10192001000600
नाशिकउन्हाळीक्विंटल30406001000750
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल16080400991775
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल2370341981780
लोणंदउन्हाळीक्विंटल5893350951800
सटाणाउन्हाळीक्विंटल18010105925725
येवलाउन्हाळीक्विंटल8262200911700
चांदवडलालक्विंटल4000470901750
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल394200901700
औरंगाबादक्विंटल2370125900513
विटाक्विंटल50500900650
पुणेलोकलक्विंटल12131300900600
शेवगावनं. १नग450600900600
उमराणेउन्हाळीक्विंटल10500451900775
सिन्नरलालक्विंटल2052100870600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल4797200870650
मनमाडउन्हाळीक्विंटल7088201832700
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल3150200825700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल633300800550
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल1729200800600
देवळाउन्हाळीक्विंटल6300150780650
जळगावलालक्विंटल1430380760556
मालेगाव-मुंगसेलालक्विंटल20000210760625
चाळीसगावलालक्विंटल9100100751500
कळवणलालक्विंटल1500100750400
सटाणालालक्विंटल241075750525
येवलालालक्विंटल1457150716450
लासलगावलालक्विंटल1700300716551
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल860300712600
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल515300704621
येवला -आंदरसूललालक्विंटल921100701625
उमराणेलालक्विंटल11500351700500
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल5700700700
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल1844300699450
मनमाडलालक्विंटल3000100694550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडालालक्विंटल403220660500
नाशिकपोळक्विंटल401100600500
शेवगावनं. २नग1042300500500
शेवगावनं. ३नग472100200200

 

 

 

error: Content is protected !!