आजचे शेतमाल बाजार भाव 12/04/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 12 april 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Bajarbhav Today

 

आज लातूर बाजारसमिति मध्ये 12305 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5345 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 14 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5325 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5325 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5325 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज मेहकर बाजार समिति मध्ये 1260 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज गंगाखेड बाजार समिति मध्ये 23 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
लातूरपिवळाक्विंटल12305500053455200
मुखेडपिवळाक्विंटल14532553255325
मेहकरलोकलक्विंटल1260405053004700
गंगाखेडपिवळाक्विंटल23520053005200
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल3576450052954810
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल1079487552755150
हिंगोलीलोकलक्विंटल855490052705085
कारंजाक्विंटल5500498052605175
अकोलापिवळाक्विंटल3324460052505100
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल244450052405181
नागपूरलोकलक्विंटल834460052315073
उमरेडपिवळाक्विंटल4000400052205100
चाकूरपिवळाक्विंटल163470052015097
मुदखेडक्विंटल10500052005100
जालनापिवळाक्विंटल3516460052005150
परतूरपिवळाक्विंटल32506152005150
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल175517052005185
उमरखेडपिवळाक्विंटल70500052005100
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल60500052005100
सोलापूरलोकलक्विंटल174475051955000
काटोलपिवळाक्विंटल170457151914750
आर्वीपिवळाक्विंटल345478051854900
लासलगाव – विंचूरक्विंटल620300051825150
यवतमाळपिवळाक्विंटल879465051754912
वाशीमपिवळाक्विंटल6000467051754800
कोपरगावलोकलक्विंटल183450051735051
राहताक्विंटल2515551555155
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल67470051554975
सोनपेठपिवळाक्विंटल37507651525100
तुळजापूरक्विंटल60500051515100
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल214500051505075
राजूरापिवळाक्विंटल182469551505125
जिंतूरपिवळाक्विंटल42512551455125
अमरावतीलोकलक्विंटल8163490051255012
भोकरपिवळाक्विंटल95475051114930
चिखलीपिवळाक्विंटल915470051004900
केजपिवळाक्विंटल240490051005075
नांदगावपिवळाक्विंटल7299950844950
मलकापूरपिवळाक्विंटल465440550754875
सिंदीपिवळाक्विंटल204441550504650
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल60490050215000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल23500050005000
मालेगावपिवळाक्विंटल49380049994851
धुळेहायब्रीडक्विंटल3460046004600
सावनेरपिवळाक्विंटल1450045004500

 

 

नक्की वाचा : स्व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग सोडत यादी मार्च 2023

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 3520 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7950 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8150 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8075 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Bajarbhav Today

 

आज हिंगनघाट बाजारसमिति मध्ये 10010 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8145 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7630 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Bajarbhav Today

 

आज देऊळगाव राजा बाजारसमिति मध्ये 2000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7705 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8100 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Bajarbhav Today

 

आज वरोरा माधेली बाजारसमिति मध्ये 1000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8050 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Bajarbhav Today

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिंदी(सेलू)लांब स्टेपलक्विंटल3520795081508075
हिंगणघाटमध्यम स्टेपलक्विंटल10010720081457630
देउळगाव राजालोकलक्विंटल2000770581008000
वरोरा-माढेलीलोकलक्विंटल1000660080507500
भद्रावतीक्विंटल670795080007975
काटोललोकलक्विंटल120700080007800
उमरेडलोकलक्विंटल1328740079907800
सावनेरक्विंटल2000760078007750
किनवटक्विंटल52730078007600

 

नक्की वाचा : कांदा अनुदान योजना शासन निर्णय 27 मार्च 2023 आला

 

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 35 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9865 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज दोंडाईचा सिंदखेड बाजारसमिति मध्ये 56 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7475 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7462 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 37 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4451 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कल्याण बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6250 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

नक्की वाचा : कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अकोलाकाबुलीक्विंटल35690098659150
दोंडाईचा – सिंदखेडक्विंटल56460074757462
मालेगावकाट्याक्विंटल37330065004451
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3550062505850
नांदगावलोकलक्विंटल9439261904701
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल11325260754601
मुंबईलोकलक्विंटल234500060005500
पुणेक्विंटल35535057505550
लातूरलालक्विंटल9392460052004750
दुधणीलोकलक्विंटल214417549504700
मुखेडलालक्विंटल21480048004800
अकोलालोकलक्विंटल2370410047804500
पांढरकवडाहायब्रीडक्विंटल24467547504700
जालनालोकलक्विंटल1732380047504711
चाकूरलालक्विंटल69460047404681
कोपरगावलोकलक्विंटल105400047314646
हिंगोलीक्विंटल800436047254542
मलकापूरचाफाक्विंटल445430047254510
अमरावतीलोकलक्विंटल7050440047254562
औराद शहाजानीलालक्विंटल55465047124681
हिंगणघाटलोकलक्विंटल5319370047104180
पैठणक्विंटल14461047004630
राहताक्विंटल23468147004690
धुळेहायब्रीडक्विंटल421350047004400
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल221450047004600
शेवगावलालक्विंटल17470047004700
केजलालक्विंटल76450047004650
लासलगाव – विंचूरलोकलक्विंटल80300047004500
परतूरलोकलक्विंटल43457147004675
आष्टी- कारंजालालक्विंटल147400046904350
यवतमाळलोकलक्विंटल705435046904520
नागपूरलोकलक्विंटल3817440046904618
अमळनेरचाफाक्विंटल2200465046704671
मेहकरलोकलक्विंटल1080400046704500
रावेरहायब्रीडक्विंटल40440046554535
सोनपेठगरडाक्विंटल30460046504630
देउळगाव राजालोकलक्विंटल36400046504500
सिंदीलोकलक्विंटल420432046504500
धामणगाव -रेल्वेचाफाक्विंटल2665440046454500
सावनेरलोकलक्विंटल230435546454525
आर्वीलोकलक्विंटल862404046404550
पाचोराचाफाक्विंटल10456146354600
सोलापूरगरडाक्विंटल5462546254625
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल3250435046254525
भोकरक्विंटल25445046194534
सिल्लोडक्विंटल5430046004500
छत्रपती संभाजीनगरकाबुलीक्विंटल2460046004600
तुळजापूरकाट्याक्विंटल70460046004600
जिंतूरलालक्विंटल48450046004550
राजूराक्विंटल147456545954581
काटोललोकलक्विंटल335380045864350
कारंजाक्विंटल3000432545704410
चिखलीचाफाक्विंटल1386425045704410
उमरखेडलालक्विंटल100430045004400
चाळीसगावक्विंटल35385144204360

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

 

आज कल्याण बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 45228 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज चंद्रपुर गंजवड बाजारसमिति मध्ये 502 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज अमरावती बाजारसमिति मध्ये 420 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
कल्याणनं. १क्विंटल3100015001250
सोलापूरलालक्विंटल452281001300400
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल502100012001100
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल4206001200900
कळवणउन्हाळीक्विंटल39001301155750
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल220002001126775
नागपूरलालक्विंटल15006001100975
पारनेरलालक्विंटल84342001100750
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल79762001100650
मंगळवेढाक्विंटल1112001050700
लासलगावउन्हाळीक्विंटल125004001045700
नाशिकउन्हाळीक्विंटल13275501001800
कोल्हापूरक्विंटल66673001000600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल102506001000800
खेड-चाकणक्विंटल115007001000850
साताराक्विंटल2827001000800
कराडहालवाक्विंटल9920010001000
पुणेलोकलक्विंटल101223001000650
वाईलोकलक्विंटल255001000750
नागपूरपांढराक्विंटल10008001000950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल43203001000750
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल11030450991750
देवळालालक्विंटल4280150950750
चांदवडउन्हाळीक्विंटल11000500938750
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1146550930710
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1225321921740
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल4000150901675
येवलाउन्हाळीक्विंटल8000150862700
साक्रीलालक्विंटल11475300855700
पैठणलालक्विंटल1485350850550
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल3680300849750
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल2084100835600
मालेगाव-मुंगसेलालक्विंटल15000205830660
धुळेलालक्विंटल406100800650
भुसावळलालक्विंटल105800800800
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल23600800700
मनमाडउन्हाळीक्विंटल3000300800650
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल346200750600
येवलालालक्विंटल1000150732600
चाळीसगावलालक्विंटल9000100721550
नाशिकपोळक्विंटल317200701550
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल2814100700400
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल950200700580
लासलगावलालक्विंटल580200681500
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल265304680590
सटाणालालक्विंटल173550665525
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल615350650550
error: Content is protected !!