शेतमाल बाजार भाव 13/04/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 13 april 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

 

आज जळकोट बाजारसमिति मध्ये 352 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5400 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज मंगळूरपीर बाजार समिति मध्ये 3106 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5330 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज लासलगाव बाजार समिति मध्ये 645 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4151 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5321 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5180 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज गंगाखेड बाजार समिति मध्ये 25 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
जळकोटपांढराक्विंटल352480054005100
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल3106480053305150
लासलगावक्विंटल645415153215180
गंगाखेडपिवळाक्विंटल25520053005200
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल414430052855230
देवणीपिवळाक्विंटल34459052854937
मानोराक्विंटल728490152754984
मुखेडपिवळाक्विंटल12510052755125
हिंगोलीलोकलक्विंटल1000480052705035
मेहकरलोकलक्विंटल900405052504700
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल1500485052505000
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल304420052505000
अकोलापिवळाक्विंटल3776415052305000
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल1908480052205100
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल3817450052104820
चाकूरपिवळाक्विंटल121480152025101
परभणीलोकलक्विंटल320500052005100
नागपूरलोकलक्विंटल758450052005025
अहमहपूरपिवळाक्विंटल2100490052005050
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल408400051945141
कारंजाक्विंटल7000490051905110
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल52507051705120
सोलापूरलोकलक्विंटल54490051655135
कोपरगावलोकलक्विंटल115450051575050
यवतमाळपिवळाक्विंटल698475551504952
वाशीमपिवळाक्विंटल4500465051505000
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल171495051505050
परतूरपिवळाक्विंटल15490051505000
मुरुमपिवळाक्विंटल315470151504926
मोर्शीक्विंटल200480051454972
वर्धापिवळाक्विंटल136485051105050
सेलुक्विंटल218475051005100
तुळजापूरक्विंटल50500051005050
वरोरापिवळाक्विंटल462457551004800
सेनगावपिवळाक्विंटल110450051005000
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल60490051005000
काटोलपिवळाक्विंटल62455051004800
माजलगावक्विंटल345460050915000
वणीपिवळाक्विंटल450495050855000
अमरावतीलोकलक्विंटल5181485050834966
केजपिवळाक्विंटल117480050754950
राजूरापिवळाक्विंटल157450050754995
गेवराईपिवळाक्विंटल100495050715000
धुळेहायब्रीडक्विंटल3460050705070
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल13480050514925
मलकापूरपिवळाक्विंटल555472550354875
मालेगावपिवळाक्विंटल2503050305030
जिंतूरपिवळाक्विंटल31460550014605
चिखलीपिवळाक्विंटल831465050004825
राहताक्विंटल14480149004876
भोकरपिवळाक्विंटल2485948594859
लाखंदूरलोकलक्विंटल3440045004450

 

नक्की वाचा : कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023

 

bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव krishivibhag
bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today

 

 

आज हिंगनघाट बाजारसमिति मध्ये 10031 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8165 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7640 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 875 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7525 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8125 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 2055 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8050 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज उमरेड माधेली बाजारसमिति मध्ये 1017 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7980 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
हिंगणघाटमध्यम स्टेपलक्विंटल10031720081657640
वर्धामध्यम स्टेपलक्विंटल875752581257950
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल2055770080508000
उमरेडलोकलक्विंटल1017730079807800
वरोरा-खांबाडालोकलक्विंटल800710079707500
वरोरालोकलक्विंटल2704690079507400
वरोरा-माढेलीलोकलक्विंटल900700079507550
काटोललोकलक्विंटल122700079507850
हिंगणाएकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपलक्विंटल25790079007900
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1000765078507750
किनवटक्विंटल53730077507550
कोर्पनालोकलक्विंटल3821620077507500

 

नक्की वाचा : कृषि विभाग नवीन भरती जाहिरात पहा

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 37 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9480 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9710 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9690 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7650 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7650 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज दोंडाईचा बाजारसमिति मध्ये 792 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7581 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज धरणगाव बाजारसमिति मध्ये 24 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4635 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7475 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4770  रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अकोलाकाबुलीक्विंटल37948097109690
जळगावबोल्डक्विंटल3740076507650
दोंडाईचाक्विंटल792350075815000
धरणगावहायब्रीडक्विंटल24463574754770
धुळेहायब्रीडक्विंटल200350073204500
मालेगावकाट्याक्विंटल27369168004551
लासलगावलोकलक्विंटल144320067996470
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल8659067366710
जळगावकाबुलीक्विंटल625471566506650
जळगावचाफाक्विंटल4662566256625
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल33420064014652
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3550062005850
मुंबईलोकलक्विंटल1467500060005500
पुणेक्विंटल34545058505650
श्रीगोंदाक्विंटल27523053505300
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल2612400053305330
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल817400053305330
जळकोटलोकलक्विंटल188465050514875
मुरुमलालक्विंटल535435150014676
दुधणीलोकलक्विंटल150430049504600
यावललोकलक्विंटल4443048904730
देवणीलोकलक्विंटल33470148654783
अकोलालोकलक्विंटल2353400048004500
मुखेडलालक्विंटल25450047754650
चाकूरलालक्विंटल59465047704699
पांढरकवडाहायब्रीडक्विंटल18460047504700
लाखंदूरलालक्विंटल46470047504725
परभणीलोकलक्विंटल630450047504700
मलकापूरचाफाक्विंटल430410047304475
हिंगोलीक्विंटल800439547184556
हिंगणघाटलोकलक्विंटल5656370047154205
वाशीमचाफाक्विंटल3600445047004500
औराद शहाजानीलालक्विंटल40450047004600
अमरावतीलोकलक्विंटल4476445047004575
गेवराईलोकलक्विंटल87410047004500
परतूरलोकलक्विंटल24460047004660
अहमहपूरलोकलक्विंटल180400047004450
कोपरगावलोकलक्विंटल85400046924575
सोलापूरगरडाक्विंटल55455046854590
राहताक्विंटल11460046804661
आष्टी- कारंजालालक्विंटल240410046804350
यवतमाळलोकलक्विंटल648445046804565
जिंतूरलालक्विंटल1467546754675
नागपूरलोकलक्विंटल2448440046604595
अमळनेरचाफाक्विंटल2100460046554655
पैठणक्विंटल8420046514571
देगलूरलोकलक्विंटल81451146514601
राहूरी -वांबोरीक्विंटल872429546504475
मोर्शीक्विंटल200445046504525
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल272455046504600
सेनगावलोकलक्विंटल150430046504400
उमरेडलोकलक्विंटल5360400046454500
सेलुक्विंटल42440046304550
वरोरालोकलक्विंटल201442546254500
मानोराक्विंटल211440046244455
काटोललोकलक्विंटल135380046214350
भोकरक्विंटल4460946094609
माजलगावक्विंटल61440046004500
मंगळवेढाक्विंटल48410046004550
चिखलीचाफाक्विंटल930430046004450
केजलालक्विंटल54440046004500
वर्धालोकलक्विंटल220418045754350
कारंजाक्विंटल2500431045704460
तुळजापूरकाट्याक्विंटल45455145514551
वणीलोकलक्विंटल76400545504300
मेहकरलोकलक्विंटल730400045504300
रावेरहायब्रीडक्विंटल27419045454375
चाळीसगावक्विंटल40360045004400
भंडाराकाट्याक्विंटल9380045004300

 

 

नक्की पहा : कांदा अनुदान योजना अर्ज pdf डाऊनलोड करा

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today

 

आज पेन बाजारसमिति मध्ये 495 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1900 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कल्याण बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज रामटेक बाजारसमिति मध्ये 24 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 52950 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पेनलालक्विंटल495170019001700
कल्याणनं. १क्विंटल3100015001250
रामटेकउन्हाळीक्विंटल24100014001200
सोलापूरलालक्विंटल529501001300450
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल190003011161850
लासलगावउन्हाळीक्विंटल126664001111750
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल91952001111606
कळवणउन्हाळीक्विंटल199002001085700
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल20004001011725
कोल्हापूरक्विंटल37443001000600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल105576001000800
खेड-चाकणक्विंटल1507001000850
साताराक्विंटल7987001000850
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल253001000600
राहूरी -वांबोरीलालक्विंटल23181001000500
भुसावळलालक्विंटल77100010001000
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल256001000800
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1935450951750
चांदवडउन्हाळीक्विंटल11000528936720
विटाक्विंटल50500900750
पंढरपूरलालक्विंटल863200900600
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल4397300900600
पुणेलोकलक्विंटल15495300900600
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1108050900730
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल4860400900750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल2560300900730
लोणंदउन्हाळीक्विंटल4821300880700
मनमाडउन्हाळीक्विंटल4000300875700
कुर्डवाडी-मोडनिंबलालक्विंटल59950851500
येवलाउन्हाळीक्विंटल6300200841725
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल2520500831765
उमराणेउन्हाळीक्विंटल7500451830700
जळगावलालक्विंटल980427812627
कळवणलालक्विंटल475150801600
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1435351801700
श्रीगोंदाक्विंटल1913200800600
धुळेलालक्विंटल2808100800650
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल30600800700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल835300800550
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल726300800675
लासलगावलालक्विंटल562300778620
येवलालालक्विंटल700150762600
मलकापूरलोकलक्विंटल670300750510
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल746200750600
यावललालक्विंटल963410730525
सटाणालालक्विंटल84050725600
नाशिकपोळक्विंटल325225711500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल2935110700405
चाळीसगावलालक्विंटल12000100700550
उमराणेलालक्विंटल6500201700550
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल300301689500
कोपरगावलालक्विंटल1000250650525
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल200401640590
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल500300600550
धाराशिवलालक्विंटल23250500375
error: Content is protected !!