आजचे शेतमाल बाजार भाव 21/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 21 May 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज देवणी बाजारसमिति मध्ये 8 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4930  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5016  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4973 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज सिल्लोड बाजार समिति मध्ये 32 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज मांढळ बाजार समिति मध्ये 30 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4150 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज पैठण बाजार समिति मध्ये 5 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4071 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4071 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4071 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
देवणीपिवळा8493050164973
सिल्लोड32480050005000
मांढळपिवळा30415045004300
पैठणपिवळा5407140714071

नक्की वाचा  :  बियाणे अनुदान असा करा अर्ज

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज वरोरा-माढेली बाजारसमिति मध्ये 364 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वरोरा-खांबाडा बाजारसमिति मध्ये 173 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7150 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
वरोरा-माढेलीलोकल264700073007200
वरोरा-खांबाडालोकल173715073007200

नक्की वाचा  :  बियाणे अनुदान असा करा अर्ज

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज देवणी बाजारसमिति मध्ये 4 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4801 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4801 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4801 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मांढळ बाजारसमिति मध्ये 455  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4375 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4525 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज शेवगाव बाजारसमिति मध्ये 30 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पैठण बाजारसमिति मध्ये 1 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3625 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 3625 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 3625 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
देवणीलोकल4480148014801
मांढळलाल155437545254450
शेवगावलाल30450045004500
पैठण1362536253625

 

नक्की वाचा  :  बियाणे अनुदान असा करा अर्ज

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज पुणे बाजारसमिति मध्ये 18688 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1100 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पारनेर बाजारसमिति मध्ये 10805  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1100 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पुणे- खडकी बाजारसमिति मध्ये 24 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सातारा बाजारसमिति मध्ये 391 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 900 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पुणेलोकल186884001100750
पारनेरउन्हाळी108051001100750
पुणे- खडकीलोकल245001000750
सातारा391500900700
जुन्नर – नारायणगावचिंचवड20200800500
पुणे -पिंपरीलोकल17400800600
पुणे-मोशीलोकल360200700450

 

अधिक वाचा :

* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?

* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर

* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?

* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता

* पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे

error: Content is protected !!