Krushi Sevak Bharti: राज्यात लवकरच कृषि सेवक भरती होणार | एकूण पदे 2070 | पहा काय आहे कृषि सेवक साठी पात्रता?

Krushi Sevak Bharti: कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी कृषि सेवक भरती संदर्भात एक प्रसिद्धी पत्रक जाहीर केले आहे त्यानुसार राज्यामध्ये लवकरच

Read more
error: Content is protected !!