आजचे उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav Today

आजचे उडीद बाजार भाव Udid Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील उडीद शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये उडीद ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे उडीद बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये उडीद आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.

 

आजचे बाजार भाव पहाण्यासाठी येथे भेट द्या

 

 

दिनांक : 21 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अहमदनगर171520090007100
लासलगाव – निफाड5650082017301
पुणे590001120010100
छत्रपती संभाजीनगर3640064006400
राहूरी -वांबोरी2860086008600
बीड13540196518483
लातूर461730099009600
जालना8750088008800
अकोला12250070607000
जळगाव107670087008000
चोपडा1800080008000
चिखली15750085258013
देगलूर27640697998102
वाशीम15700080007500
अमळनेर9560072007200
हिंगोली8550068006150
देउळगाव राजा1700070007000
वडूज40800090008500
औराद शहाजानी6860195759088
तुळजापूर60800095019000
दुधणी3158000105009400
अमरावती3650073006900
जामखेड145880097009250
मुरुम43800096778839
परांडा1780078007800
उमरगा4900194009300
सोलापूर24700799009300

 

 

 

दिनांक : 20 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अहमदनगर77600092007600
शहादा1830083008300
पुणे490001110010050
बार्शी400800096009200
राहूरी -वांबोरी2740074007400
पाचोरा69400105019600
कारंजा2690582056905
करमाळा156750098118700
रिसोड20708594608200
कुर्डवाडी13600187017351
नांदूरा2700090009000
बीड10820194009017
खामगाव67670091757937
लातूर699751099009600
जालना41700091008115
जळगाव214700090008500
चिखली21750085118005
देगलूर29715189528051
अक्कलकोट1508000100009050
वाशीम15700082007500
अमळनेर10540070007000
मलकापूर138025100008500
लोणार3600072006600
पारोळा3310031003100
गंगापूर3420077004950
औराद शहाजानी11880094749137
मुखेड7600087008500
तुळजापूर65820094809000
मंगरुळपीर44705106059550
देवळा1740074007400
दुधणी3368000103309500
अमरावती3700075007250
मुंबई16895001200010500
जामखेड86880096009200
मुरुम85810096618881
उमरगा2900093009200
सोलापूर22800097909005
कल्याण3180001900018500

 

 

दिनांक : 19 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
कल्याण3180001900018500
मुंबई3395001200010500
पुणे590001100010000
दुधणी2328500102709600
करमाळा101650095648500
चाळीसगाव3510095009200
देगलूर77740094998449
तुळजापूर60800094009000
औराद शहाजानी7840093008850
उमरगा24780093009200
जालना49550090558000
पारोळा3901190119011
मुखेड10680087017500
जळगाव234610085007800
चिखली15750085008000
लासलगाव – निफाड1840084008400
हिंगोली10780082058002
वाशीम15700081008000
वडवणी1780178017801
अमरावती3700075007250
चोपडा5570065006500
छत्रपती संभाजीनगर3640164016401
अमळनेर7400055005500
देउळगाव राजा1450045004500

 

दिनांक : 18 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
कल्याण3180001900018500
मुंबई8195001200010500
धुळे37000119007000
पुणे48800109009850
दुधणी3158000103359700
मलकापूर3700099998000
सोलापूर343510098409510
मुरुम245775095718661
उदगीर20700095168258
करमाळा136750094759000
तुळजापूर70800093019000
औराद शहाजानी15890093009100
उमरगा7881091719000
चिखली21750089008200
गेवराई2867586758675
अकोला11650585557000
देगलूर28702185007760
कुर्डवाडी29550183016901
जालना1820082008200
वाशीम15700081007500
अजनगाव सुर्जी6610081007100
देवळा1800080008000
अमरावती3700075507275
लोणार5600075006750
देउळगाव राजा1700070007000
हिंगोली30550065256012

 

दिनांक : 17 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मुंबई74195001200010500
पुणे690001100010000
मलकापूर108300102059200
दुधणी3238500100009400
सोलापूर58440095009200
करमाळा164650094009000
औराद शहाजानी13850093018900
बीड15705092718534
मुरुम109760092008400
उमरगा5700091818500
तुळजापूर95800090008500
देगलूर36690189017900
लासलगाव – निफाड2835086408401
चिखली17780086008200
मुखेड20600086007700
राहूरी -वांबोरी1850085008500
गेवराई4700085007225
परांडा1850085008500
जळगाव275620083007800
चोपडा5800080008000
अमरावती3700075007250
वाशीम15627074007000
अकोला26600071007000
अमळनेर10650070007000
पारोळा3400040004000

 

दिनांक : 16 ऑक्टोबर 2023

 

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मलकापूर306800132508400
पुणे590001110010050
सोलापूर183670097009480
लातूर1380700096509300
बीड26640093008676
मुरुम172770092108455
उमरगा20600092009001
चिखली33750091018301
अकोला22520091007500
चाळीसगाव3320091008600
कल्याण3820088008500
लोणार4700084007700
जळगाव172600083518100
कारंजा75565083007200
वाशीम30700083008000
मंगळवेढा7700083008200
हिंगोली15780082308015
अमळनेर5600080248024
अमरावती3700075007250
वाशीम – अनसींग2520055505300
भोकर2270027002700

 

 

अधिक वाचा :

* खतांसाठी 100% अनुदान शासन निर्णय आला…

* शेतकर्‍यांनो लवकर “हे” काम करा अन्यथा रु.12000/- कायमचे विसरा

* तुषार/ठिबक सोडत यादी प्रसिद्ध… येथे पहा यादी

* मागेल त्याला योजना : फळबाग यादी प्रसिद्ध झाली

* PoCRA Notice तातडीने हे काम करून घ्या अन्यथा अनुदाना पासून वंचित राहणार

* या जिल्ह्यातील 41 मंडळ मध्ये 25% अग्रिम मंजूर

* नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प साठी 116 कोटी निधि प्राप्त

* पीएम किसान योजना “या” तारखेपर्यंत e-Kyc पूर्ण करा

error: Content is protected !!