आजचे मूग बाजार भाव Moong Bajar Bhav Today

आजचे मूग बाजार भाव Moong Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आज आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समिती मधील मूग शेतमाल आवक आणि बाजारभाव हे पाहणार आहोत.

 

तर, शेतकरी बांधवानो आज रोजी महाराष्ट्र राज्या मधील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समिति मध्ये मूग ला किती बाजार भाव मिळत आहे हे आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. तर, आम्ही आपल्याला या ठिकाणी राज्यातील बाजार समिति मधील आज रोजी चे मूग बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे देत आहोत. यामध्ये मूग आवक आणि बाजारभाव माहिती ही देण्यात आली आहे.

 

आजचे बाजार भाव पहाण्यासाठी येथे भेट द्या

 

 

दिनांक : 21 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अहमदनगर685300100007650
लासलगाव – निफाड1710071007100
जालना1730073007300
वाशीम15570070756500
अमळनेर22100001090010900
वडूज10105001150011000
सोलापूर3930593059305
लातूर88620094508600
पुणे359200106009900
चिखली3700080007500
देगलूर14727198008535
हिंगोली6100001140010700
कोपरगाव1940094009400
औराद शहाजानी5815186018376
मुरुम3750085008000
गेवराई178400102009500
वैजापूर- शिऊर798901035010100
अमरावती3750090008250

 

 

 

दिनांक : 20 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अहमदनगर646000100008000
लासलगाव3180001150010500
लासलगाव – निफाड18700106018700
बार्शी10730092009100
छत्रपती संभाजीनगर10103751037510375
पाचोरा68000100019000
जालना5776001058110132
अमळनेर2095001105611056
खामगाव26400098556927
मलकापूर78925102759700
लोणार4750087757687
सोनपेठ1810081008100
लातूर164507096008000
येवला1691001075010000
पुणे379300106009950
चिखली9800095008750
देगलूर3650080007250
बीड3929095009395
मनमाड397011130111252
हिंगोली5770095058602
नांदगाव470001085010750
गंगापूर9930098009752
औराद शहाजानी7830088008550
लोहा36001110007001
मुखेड3830095518400
मुरुम17700085007750
नांदूरा3710086258625
पिंपळगाव(ब) – पालखेड37200110009500
पारोळा3100001000010000
मुंबई34590001250011500
गेवराई79000101129700
वैजापूर- शिऊर1885011090010000
मंगरुळपीर2969096909690
अमरावती37500100008750

 

 

 

दिनांक : 19 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मुंबई33190001250011500
अमळनेर1590001130011300
नांदगाव2486001111110250
वैजापूर- शिऊर1199751090010300
मलकापूर1297001055010475
राहूरी -वांबोरी1105001050010500
पुणे3895001050010000
मालेगाव386011050010200
छत्रपती संभाजीनगर1198001037510088
गेवराई98500102509400
चाळीसगाव36000102019800
जालना308000100009500
अमरावती37500100008750
यावल56905099509400
बीड10850097509086
मुखेड3815195018500
देउळगाव राजा1900190019001
औराद शहाजानी7820190008600
देवळा1886088608860
वाशीम25570086008000
नांदूरा2655080008000
लासलगाव – निफाड1780178017801
देगलूर13740078007600
हिंगोली8550058005650

 

 

दिनांक : 18 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मुंबई25990001250011500
उदगीर177700108009250
लोणार29000105009750
पुणे369300105009500
छत्रपती संभाजीनगर89400104509925
जालना3788001040010222
मालेगाव865001037010201
वैजापूर- शिऊर1899511023110230
धुळे7101501015010150
गेवराई178500100919800
चाळीसगाव88600100009600
देउळगाव राजा38000100009000
अमरावती37500100008750
यावल22905099309420
मलकापूर9600099009525
हिंगोली10890096059252
अकोला12450092508500
औराद शहाजानी1920092009200
मुरुम28700090018001
औराद शहाजानी4810087768438
चिखली5800087508375
उमरगा1765082508000
देगलूर4650075007000
नागपूर3720074007350
कारंजा5680073006800
देवळा1500572007200

 

 

दिनांक : 17 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मुंबई48590001250011500
अमळनेर30100001150011500
देवळा276501150010500
नांदगाव88501109519750
पुणे389200104009800
गेवराई158100102009500
चोपडा59900101019900
अमरावती37500100008750
यावल60900099509430
अकोला27700098008400
चाळीसगाव3880197009600
कोपरगाव2550096019500
देउळगाव राजा3800095009000
मलकापूर10717593758600
उमरगा1760091519000
लासलगाव – निफाड1739990017399
चिखली6800090008500
औराद शहाजानी12820090008600
करमाळा1887588758875
मुखेड6760086008500
मुरुम14720085007851
हिंगोली5821082108210
देगलूर4690078007350

 

 

दिनांक : 16 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सांगली13085581210010300
मलकापूर1073251207510800
अमळनेर20100001122411224
मालेगाव560001120110100
नांदगाव1290701096710950
वैजापूर- शिऊर1099001095110300
पुणे359300106009950
लातूर3327000104019350
चाळीसगाव77000100009000
यावल508920100009400
बीड5701098009152
उमरगा1560097009500
देउळगाव राजा2962696269626
मुरुम15730096018451
अमरावती3750095008500
चिखली20800094018700
सोनपेठ2900090009000
वाशीम15570086008200
अकोला16500076056200
हिंगोली5650073006900
भोकर1650265026502
कारंजा3470059004700

 

 

दिनांक : 12 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मुंबई43190001250011500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड13000115029000
देवळा195051150011500
मालेगाव760001110111000
नांदगाव128715108319750
धुळे39200107009200
दोंडाईचा – सिंदखेड4106011060110601
जालना1107400106009700
लासलगाव – निफाड28301105009100
उदगीर307500104518975
वैजापूर- शिऊर118700103519955
कारंजा27800101008500
तुळजापूर209000101009800
यावल839000100109450
पुणे379400100009700
अमरावती37500100008750
मुरुम40700095008250
अक्कलकोट2800094009000
मलकापूर10500093008275
दुधणी30750091009000
शहादा1900090009000
सिल्लोड7900090009000
वडवणी1900090009000
औराद शहाजानी1890089008900
औराद शहाजानी9800187018351
चिखली5700085007750
हिंगोली2760085008050
कोपरगाव1850085008500
दौंड1850085008500
अकोला4470084056552
चोपडा2840084008400
वाशीम15540080006500
मेहकर15700080007500
यवतमाळ2360064055002
पारोळा3500050005000

 

 

दिनांक : 10 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
देवळा39700125009700
मुंबई23390001250011500
सांगली6390001200010500
लासलगाव14875001160010801
पिंपळगाव(ब) – पालखेड26000115059000
अमळनेर4080001140011400
दौंड-केडगाव616000110008700
नांदगाव1560001091010000
मालेगाव5102001070110500
जळगाव4105001050010500
वैजापूर- शिऊर79600104019900
गेवराई299000103339800
जालना637000103009200
पुणे379200102009700
तुळजापूर109000102009800
अमरावती608500102009350
देउळगाव राजा38100100009500
सोलापूर5900099009750
चाळीसगाव5940099009500
दुधणी35900096509650
चोपडा50600096009375
लासलगाव – निफाड3600095358100
छत्रपती संभाजीनगर6940095009450
मनवत14810095009000
शेवगाव3950095009500
माजलगाव4720094009000
कोपरगाव3860092008800
औराद शहाजानी1900090009000
मुरुम28608089007490
कारंजा5860086858600
चिखली4740084007900
देगलूर76682683017563
शहादा1830083008300
औसा10600081026950
औराद शहाजानी4795180528001
रिसोड45650071006800
अकोला59540070006000
हिंगोली25590070006450
पारोळा3650065006500
भोकर3540357035553
सेलु6405040504050

 

 

दिनांक : 06 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
देगलूर266651125009575
देवळा286001240011400
लासलगाव18160001190011200
चोपडा2063001125111251
नांदगाव3268501102010750
पाचोरा58000110009500
मंठा636500110008155
लातूर5277900109309700
अमळनेर5080001080010800
तुळजापूर108000104009800
वैजापूर- शिऊर378500103769500
गेवराई429275102729773
लासलगाव – निफाड48000102009501
कारंजा156700102008355
जळगाव5102001020010200
कोपरगाव58000100019000
शहादा29187100009187
छत्रपती संभाजीनगर208500100009250
पुणे359200100009600
दुधणी25920099509500
दोंडाईचा2570099006500
अक्कलकोट11820098009000
अकोला27635096009000
किल्ले धारुर1855895009500
हिंगोली11813592058670
अमरावती3750091508325
औराद शहाजानी3840190018701
परतूर7760087008400
पिंपळगाव(ब) – पालखेड1850185018501
औराद शहाजानी10800085008250
मानोरा6800080008000
सोलापूर3800080008000
नांदूरा3700578017801
भोकर3537070006185
पारोळा3500650065006

 

दिनांक : 05 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
देगलूर416800130019900
जालना1130001300013000
मुंबई19790001250011500
देवळा2103801188011500
लोहा36600115008001
लातूर4877200108009500
नांदगाव348002107999950
मालेगाव1254501065010381
जालना1496511106009700
देउळगाव राजा485001050010000
तुळजापूर2080001040010000
गेवराई218500102009500
लासलगाव – निफाड67175101138500
शहादा79500101129500
हिंगोली118800101009450
दोंडाईचा148300100319800
कारंजा107005100259005
जळगाव1100001000010000
वैजापूर- शिऊर429201100009900
मनवत22800099009500
चाळीसगाव15620199009500
बीड14830098509233
मुरुम31800097008850
माजलगाव8907596009300
वडवणी5920095009400
आष्टी-जालना2850095009500
लोणार18720093208275
चिखली26700091008050
चाकूर2700191008075
अमरावती3750091008300
छत्रपती संभाजीनगर2900090009000
पैठण1900090009000
कोपरगाव1900090009000
चोपडा15590089008900
औसा17680189007988
मेहकर15700080007600
मोर्शी25600080007000
अकोला3610574057205
पारोळा3690069006900

 

 

दिनांक : 04 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
देगलूर636511130009755
मुंबई20690001250011500
चोपडा3055001190010000
देवळा380051190010350
नांदगाव2380001118010450
दोंडाईचा77400109009925
देउळगाव राजा390001090010000
मालेगाव1598501067010081
वैजापूर- शिऊर669000105769900
हिंगोली159000105009750
गेवराई359000104759750
चिखली249000104009700
लातूर5757351102009000
तुळजापूर208500102008900
कारंजा107005100259005
मलकापूर136800100009225
शहादा6590199997951
मुरुम20750099008700
पुणे35890098009350
चाळीसगाव12650098008851
माजलगाव24870097509400
दुधणी45850096809000
अकोला33500096057500
औराद शहाजानी6880195019151
जिंतूर3800094508000
सोलापूर3870094109405
मानोरा4880090458922
औसा14675190007909
अमरावती3750090008250
करमाळा3600088256000
औराद शहाजानी14840088028601
वाशीम30600077907000
वणी5700074807350

 

 

 

दिनांक : 03 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
हिंगोली20103001300011650
चोपडा253101120019500
पलूस11100001200011000
देवळा275101190010510
लासलगाव – विंचूर1650001160011000
चांदूर-रल्वे.1111111111111111
लातूर5537400110019300
मालेगाव1690501100010001
दौंड-केडगाव409000110009500
जालना12476121098110000
मलकापूर708100109009500
वैजापूर- शिऊर887000108259900
अकोला196500107009000
चिखली449000107009850
अमळनेर5075001060010600
देगलूर227251105008875
गेवराई628875105009685
शहादा135000104219651
तुळजापूर3090001040010000
दोंडाईचा1101001010010100
देउळगाव राजा165500100009500
अमरावती157500100008750
भोकर3750099008700
अक्कलकोट35860099009000
करमाळा1980198019801
मुरुम95750198018651
पुणे37900098009400
कारंजा30730097009000
सोलापूर3850097008500
माजलगाव20755096759400
अंबड (वडी गोद्री)6580096517851
लोणार15750095008500
पाथरी15700095009000
औराद शहाजानी88905194519251
औसा11750094028576
उदगीर145750092268363
औराद शहाजानी11855091908870
लासलगाव – निफाड5600191007800
मानोरा6790091008300
दिग्रस5885088508850
नागपूर3740076007550
वणी21729575057400
दर्यापूर150750075007500
पैठण1749074907490

 

 

दिनांक : 02 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पुणे34920098009500
सेनगाव3750088007600

 

 

दिनांक : 01 ऑक्टोबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिल्लोड24100001030010200
उदगीर958000104009200
औसा28600095008472

 

दिनांक : 30 सप्टेंबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
लासलगाव – विंचूर970251179011000
छत्रपती संभाजीनगर186301108009550
पाचोरा595001100010000
सिल्लोड- भराडी390001111110150
भोकर1480373526078
कन्न्ड1700093618180
जालना10390001130010500
जळगाव17100001100010000
वाशीम50700092009000
मलकापूर1107000106508300
दर्यापूर150616573007000
लोणार138500100009250
मेहकर25700080857500
सोलापूर5890097309200
लातूर55182001060010500
जालना1122511225112251
पुणे35930099009600
चिखली1890001100010000
माजलगाव14820099009600
उदगीर638000104509225
हिंगोली40102001133010765
कोपरगाव775001138010500
देउळगाव राजा108700100009500
वडूज5105001150011000
किल्ले धारुर3880196009500
लोहा4660194117500
मुखेड6900095009000
मुरुम26810098508975
तुळजापूर459000101009800
उमरगा28101100009960
दुधणी2695001140011400
वैजापूर- शिऊर3093001140010431
अमरावती3800095008750

 

दिनांक : 29 सप्टेंबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
राहूरी -वांबोरी2115001190111700
जळगाव2290001150010000
देउळगाव राजा370001070110000
कोपरगाव28900105008901
दुधणी2498001043010430
चाळीसगाव77500102009500
कारंजा156800101558000
तुळजापूर409000101009800
सोलापूर399051000010000
पुणे339200100009800
औसा14610295008429
मानोरा4910194509217
वाशीम – अनसींग6915093009200
दोंडाईचा15915191519151
वाशीम15720080017500

 

दिनांक : 28 सप्टेंबर 2023

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
लासलगाव – विंचूर1072001230011000
अमरावती395001150010500
केज69200100009800
पुणे34930099009600

 

दिनांक : 27 सप्टेंबर 2023

 

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अमरावती390001350011250
लासलगाव – विंचूर1582001200011000
गेवराई6388751111110000
मलकापूर427200110008500
जळगाव24102001100010300
अमळनेर3895001094110941
वैजापूर- शिऊर26102001074110500
छत्रपती संभाजीनगर3105001050010500
शहादा88551104759800
दुधणी2890001047510000
सिल्लोड2104001040010400
चोपडा46000104008400
धुळे558001030010300
तुळजापूर4598001030010000
माजलगाव298000101009700
देउळगाव राजा38600101009500
मुरुम668100101009100
मंगरुळपीर1100111001110011
कारंजा257000100008200
वाशीम157000100008500
पाथर्डी109500100009800
चिखली78000100009000
अक्कलकोट319500100009800
पैठण5750099618191
चाळीसगाव8745199519411
अकोला19600099009000
सोलापूर4864098709500
नांदूरा4810098509850
मेहकर15900098009500
पुणे35890098009350
हिंगोली6880095559177
औसा7810094008944
जिंतूर1930093009300
औराद शहाजानी54783090008415
वाशीम – अनसींग5650088507500

 

दिनांक : 26 सप्टेंबर 2023

 

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
जालना1133241332413324
लासलगाव – विंचूर970001180011000
वैजापूर- शिऊर9080001174110700
कोपरगाव1693001170111150
अमरावती390001150010250
हिंगोली4104251122510825
मलकापूर956025111759000
जालना14760001100010000
गेवराई1290001080010000
चिखली39000107009850
चाळीसगाव49001106519800
अंबड (वडी गोद्री)37801105267900
चोपडा1560001050010200
दुधणी289000104059500
शहादा177301104009602
तुळजापूर4085001030010000
अक्कलकोट1195001020010000
मुरुम567500101008800
मेहकर309000100009500
अकोला224500100007305
माजलगाव138100100009700
देउळगाव राजा38500100009500
पुणे37910097009400
सोलापूर3950095009500
किल्ले धारुर2855892009000
कारंजा10900090009000

 

 

दिनांक : 25 सप्टेंबर 2023

 

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
केज1294011300011000
अमरावती395001300011250
दुधणी3190001240010000
जालना19070001200110700
वैजापूर- शिऊर7680001170010700
गेवराई6994501128110360
अमळनेर20090001120011200
नांदूरा386501110111101
माजलगाव3690001110010600
दोंडाईचा – सिंदखेड2100001100111001
मलकापूर487500110008500
हिंगोली16102001100010600
शहादा166800109009850
कारंजा107650107059055
दोंडाईचा106800107009101
जळगाव4100001070010300
औरंगाबाद2495001060010050
तुळजापूर4090001045010000
चाळीसगाव79000103009800
सोलापूर118700100109805
किल्ले धारुर58800100019501
औसा147500100018696
परतूर49700100009900
मेहकर159000100009500
चिखली38000100009000
कोपरगाव38000100009801
मंगळवेढा1100001000010000
पुणे36930099009600
मुरुम105700199008451
औराद शहाजानी16890197949347
औराद शहाजानी49890195019201
मोर्शी10850095009000
अकोला2840592058905
सोनपेठ4850091008925

 

 

तर, शेतकरी बांधवानो आपण वरीलप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातील बाजार समिति मधील मूग आवक आणि बाजारभाव हे पहीतले आहेत तर आपणास सूचित करण्यात येते की आपला शेतमाल हा संबंधित बाजारसमिति मध्ये नेण्याच्या अगोदर त्या बाजार समिति मध्ये चौकशी करूनच आपला शेतमाल हा बाजार समिति मध्ये नेण्यात यावा. या ठिकाणी आम्ही फक्त आपल्या माहितीस्तव बाजारभाव देत आहोत तर अधिकृत माहिती साठी आपण संबंधित बाजार समिति साठी संपर्क करावा.

 

 

Tags: Moong Bajar Bhav Today, Moong bajar bhav, Moong bajar bhav today, मूग बाजार भाव, मूग बाजारभाव, आजचे मूग बाजारभाव, बाजारभाव मूग, मूग भाव महाराष्ट्र, Moong bazar bhav live, Moong bajarbhav pune,

 

अधिक वाचा :

* खतांसाठी 100% अनुदान शासन निर्णय आला…

* शेतकर्‍यांनो लवकर “हे” काम करा अन्यथा रु.12000/- कायमचे विसरा

* तुषार/ठिबक सोडत यादी प्रसिद्ध… येथे पहा यादी

* मागेल त्याला योजना : फळबाग यादी प्रसिद्ध झाली

* PoCRA Notice तातडीने हे काम करून घ्या अन्यथा अनुदाना पासून वंचित राहणार

* या जिल्ह्यातील 41 मंडळ मध्ये 25% अग्रिम मंजूर

* नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प साठी 116 कोटी निधि प्राप्त

error: Content is protected !!