Namo Shetkari Mahasanman Nidhi: “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता मिळाली | पहा शासन निर्णय दि 15 जून 2023

Namo Shetkari Mahasanman Nidhi: शेतक-यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरिता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृपी सन्मान निधी (PM-KISAN) ही योजना सुरु केली असुन

Read more
error: Content is protected !!