Groundnut Market Today: आजचे भुईमूग शेंगा बाजार भाव 14/06/2023 | Groundnut market rate today 14 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

Groundnut Market Today: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील भुईमूग शेंगा आवक व बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये भुईमूग शेंगा ओली आणि सुकी शेंग आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

Groundnut Market Today
Groundnut Market Today

 

आजचे भुईमूग शेंग (सुकी) बाजार भाव

आज दोंडाईचा बाजारसमिति मध्ये 162 क्विंटल भुईमूग शेंगा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7000  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज भुईमूग शेंगा चा सर्वसाधारण दर 6900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Groundnut Market Today

 

आज धुळे बाजार समिति मध्ये 63 क्विंटल भुईमूग शेंगा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5275 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6900 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज भुईमूग शेंगा चा सर्वसाधारण दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Groundnut Market Today

 

आज कारंजा बाजार समिति मध्ये 750 क्विंटल भुईमूग शेंगा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5330 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6760 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज भुईमूग शेंगा चा सर्वसाधारण दर 6260 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Groundnut Market Today

 

आज यवतमाळ बाजार समिति मध्ये 339 क्विंटल भुईमूग शेंगा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5805 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6750 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज भुईमूग शेंगा चा सर्वसाधारण दर 6277 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील भुईमूग शेंगा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

भुईमूग शेंगा (सुकी) बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
दोंडाईचा162640070006900
धुळेएस.बी ११63527569006500
कारंजा750533067606260
यवतमाळएस.बी ११339580567506277
तळोदालोकल11530058005500
भोकर19522553005262
औरंगाबाद96320038003500

 

आजचे भुईमूग शेंग (ओली) बाजार भाव

आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 140 क्विंटल भुईमूग शेंगा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6000  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज भुईमूग शेंगा चा सर्वसाधारण दर 5500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Groundnut Market Today

 

आज जुन्नर –ओतूर बाजार समिति मध्ये 30 क्विंटल भुईमूग शेंगा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5660 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज भुईमूग शेंगा चा सर्वसाधारण दर 4000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Groundnut Market Today

 

आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजार समिति मध्ये 3 क्विंटल भुईमूग शेंगा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज भुईमूग शेंगा चा सर्वसाधारण दर 4000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Groundnut Market Today

 

आज जळगाव बाजार समिति मध्ये 10 क्विंटल भुईमूग शेंगा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4000 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज भुईमूग शेंगा चा सर्वसाधारण दर 3500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील भुईमूग शेंगा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

भुईमूग शेंगा (ओली) बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मुंबई140500060005500
जुन्नर -ओतूर30200056604000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला3350045004000
जळगाव10300040003500
पुणे-मांजरी2300040003500
सातारा13300040003500
श्रीरामपूर11300035003250
राहता1300030003000
खेड-चाकण11500202020

 

 

अधिक वाचा :

* कृषि विद्यापीठ मध्ये जिवाणू खते विक्री साठी उपलब्ध

* मध्यवर्ती रोपवाटिका फळझाडे (कलमे) विक्री सुरू झाली

* कुसुम सोलर पंप अर्ज करा फक्त रु. 15/- मध्ये …

* फळबाग सोडत यादी जून 2023

error: Content is protected !!