आजचे शेतमाल बाजार भाव 08/04/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 08 april 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव krishivibhag
bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

 

आज लातूर बाजारसमिति मध्ये 17422 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5090 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5425 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5280 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today

 

आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 7 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5350 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5320 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav today

 

आज नागपुर बाजार समिति मध्ये 292 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today

 

आज वडुज बाजार समिति मध्ये 65 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव bajarbhav today
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
लातूरपिवळाक्विंटल17422509054255280
मुखेडपिवळाक्विंटल7530053505320
नागपूरलोकलक्विंटल292480053005175
वडूजपांढराक्विंटल65520053005250
गंगाखेडपिवळाक्विंटल12525053005250
कारंजाक्विंटल2300499052955175
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1601450052704815
उदगीरक्विंटल4550520052505225
भोकरदनपिवळाक्विंटल22505052505150
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल130490052505100
अकोलापिवळाक्विंटल1952470052455100
परतूरपिवळाक्विंटल21518152355200
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल255470052205165
अमरावतीलोकलक्विंटल1692500052105105
परभणीलोकलक्विंटल225510052005150
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल4500455052005000
सोलापूरलोकलक्विंटल31500051905080
लासलगाव – विंचूरक्विंटल547300051875085
जालनापिवळाक्विंटल2361456551755150
कोपरगावलोकलक्विंटल344450051715050
बीडपिवळाक्विंटल112493651715065
मुरुमपिवळाक्विंटल190490051665033
मलकापूरपिवळाक्विंटल303475051655005
मुदखेडक्विंटल19490051505050
तुळजापूरक्विंटल75500051505100
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल140500051505075
सेनगावपिवळाक्विंटल330480051005000
नांदूरापिवळाक्विंटल310434051005100
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल120490051005000
मालेगावपिवळाक्विंटल87450050714951
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल44490150664983
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल19050500
भोकरपिवळाक्विंटल1501950195019
धुळेहायब्रीडक्विंटल3500550055005
जळगावक्विंटल21490050005000
राहूरी -वांबोरीक्विंटल2450050004750
जामखेडपिवळाक्विंटल36450050004750
चिमुरपिवळाक्विंटल40450050004700
राहताक्विंटल8492049864953
श्रीरामपूरक्विंटल6420048004300
लाखंदूरलोकलक्विंटल28445045504500

 

नक्की वाचा : कांदा अनुदान योजना शासन निर्णय 27 मार्च 2023 आला

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today

 

आज सेलू बाजारसमिति मध्ये 2265 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8300 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8230 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज हिंगनघाट बाजारसमिति मध्ये 10331 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8290 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7860 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सिंदी बाजारसमिति मध्ये 750 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8275 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 808 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8200 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

 

कापूस बाजार भाव bajarbhav today
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सेलुक्विंटल2265640083008230
हिंगणघाटमध्यम स्टेपलक्विंटल10331750082907860
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपलक्विंटल750805082758200
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल808770082008000
वरोरा-माढेलीलोकलक्विंटल420720081507500
वरोरा-खांबाडालोकलक्विंटल360780081508000
भद्रावतीक्विंटल360700081007550
उमरेडलोकलक्विंटल936750080407850
किनवटक्विंटल43750080007750
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल620750079507800

 

नक्की वाचा : स्व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग सोडत यादी मार्च 2023

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today

 

आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 67 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3580 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9076 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4551 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जालना बाजारसमिति मध्ये 12 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6025 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 24 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7105 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8005 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7170 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 43 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6625 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत. bajarbhav today

 

हरभरा बाजार भाव bajarbhav today
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मालेगावकाट्याक्विंटल67358090764551
जालनाकाबुलीक्विंटल12602590007900
अकोलाचाफाक्विंटल24710580057170
जळगावबोल्डक्विंटल43600066256500
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल11458063505800
पुणेक्विंटल34550058005650
जळगावचाफाक्विंटल442533553355335
जळगावकाबुलीक्विंटल11480053005300
दुधणीलोकलक्विंटल713450051754850
लातूरलालक्विंटल13872470051614850
मुरुमलालक्विंटल320440051514776
हिंगणघाटलोकलक्विंटल2036380048604270
उदगीरक्विंटल1395480048504825
भोकरदनलोकलक्विंटल38470048504800
अकोलालोकलक्विंटल1712430048454600
जालनालोकलक्विंटल2321370048334750
आर्णीलोकलक्विंटल700450048254600
वाशीम – अनसींगचाफाक्विंटल3600455048004600
साक्रीचाफाक्विंटल70440048004650
सोलापूरगरडाक्विंटल117450048004650
मुखेडलालक्विंटल18480048004800
सेनगावलोकलक्विंटल260450048004600
कारंजाक्विंटल1500440047604575
नांदूराक्विंटल406400147504750
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल231465047504700
शेवगावलालक्विंटल7470047504750
देगलूरलोकलक्विंटल90467547504712
कोपरगावलोकलक्विंटल66400047344670
मलकापूरचाफाक्विंटल625428547254510
परतूरलोकलक्विंटल40460047204680
राहताक्विंटल9465147114681
नागपूरलोकलक्विंटल3199440047104633
राहूरी -वांबोरीक्विंटल5470047004700
श्रीरामपूरक्विंटल24410047004500
जामखेडकाट्याक्विंटल57420047004450
भंडाराकाट्याक्विंटल47430047004500
लाखंदूरलालक्विंटल87465047004675
अमरावतीलोकलक्विंटल1176450047004600
परभणीलोकलक्विंटल624465047004675
धुळेहायब्रीडक्विंटल203390046804450
रावेरहायब्रीडक्विंटल42300046754550
भोकरक्विंटल22440446734540
अमळनेरचाफाक्विंटल2000465046624662
तुळजापूरकाट्याक्विंटल60465046504650
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल100460046504625
बीडलालक्विंटल8450046004550
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल8400046004600
उमरखेडलालक्विंटल120430045004400
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल180430045004400
चिमुरलालक्विंटल80440045004450
जामखेडलोकलक्विंटल55400045004250

 

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today

 

आज पेन बाजारसमिति मध्ये 954 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1900 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 34556 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today

 

आज अमरावती बाजारसमिति मध्ये 390 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today

 

आज नागपुर बाजारसमिति मध्ये 260 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत. bajarbhav today

 

कांदा बाजार भाव bajarbhav today
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पेनलालक्विंटल954170019001700
सोलापूरलालक्विंटल345561001400400
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल3905001200850
नागपूरपांढराक्विंटल260100012001150
जामखेडलोकलक्विंटल18121001100600
लासलगावउन्हाळीक्विंटल124144001090800
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल92005001048800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल110752251021800
कोल्हापूरक्विंटल92393001000700
विटाक्विंटल605001000950
कराडहालवाक्विंटल30020010001000
नागपूरलालक्विंटल3007001000925
राहूरी -वांबोरीलालक्विंटल12541001000500
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल11504011000805
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल24300900600
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल263300900600
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल3500400900700
जळगावलालक्विंटल1462375877625
येवलाउन्हाळीक्विंटल3000180875675
चांदवडउन्हाळीक्विंटल5000410875770
लासलगावलालक्विंटल1214301868570
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल1800150851675
पंढरपूरलालक्विंटल1132150850600
मनमाडउन्हाळीक्विंटल2000400840725
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल4131300825675
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल27700800750
शेवगावनं. १नग550600800600
साक्रीलालक्विंटल12745250785650
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1400400777711
धुळेलालक्विंटल680100750500
येवलालालक्विंटल2000150722600
चांदवडलालक्विंटल2000103717450
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल1725275707525
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल1100300700600
येवला -आंदरसूललालक्विंटल1200100676550
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल450300660571
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल2920100650375
कोपरगावलालक्विंटल1200150600450
शेवगावनं. २नग730300500500
शेवगावनं. ३नग470100200200

 

वरील प्रमाणे हे आजचे बाजारभाव bajarbhav today आहेत.

error: Content is protected !!