आजचे शेतमाल बाजार भाव 14/04/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 14 april 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज लासलगाव निफाड बाजारसमिति मध्ये 104 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5170 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5130 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today

आज राहता बाजार समिति मध्ये 31 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4776 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5153 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5091 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today

आज लासलगाव विंचुर  बाजार समिति मध्ये 250 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5145 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Rate Today

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल104450051705130
राहताक्विंटल31477651535091
लासलगाव – विंचूरक्विंटल250300051455100

 

नक्की पहा : ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today

 

आज वरोरा – खांबाडा बाजारसमिति मध्ये 835 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8000 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज वरोरा – माधेली बाजारसमिति मध्ये 700 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7950 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
वरोरा-खांबाडालोकलक्विंटल835700080007500
वरोरा-माढेलीलोकलक्विंटल700700079507500

 

नक्की पहा : ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू…येथे अर्ज करा ….

bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव krishivibhag
bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today

 

आज पुणे बाजारसमिति मध्ये 35 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5450 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5850 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5650 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज दूधणी बाजारसमिति मध्ये 147  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज मोर्शी बाजारसमिति मध्ये 85 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4750 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4575 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज राहता बाजारसमिति मध्ये 16 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4650 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4746 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पुणेक्विंटल35545058505650
दुधणीलोकलक्विंटल147430050004700
मोर्शीक्विंटल85440047504575
राहताक्विंटल16465047464700
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल101440045504500

 

नक्की पहा : कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023  

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 10700 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 350 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1201 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज कोल्हापूर बाजारसमिति मध्ये 5088  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज मंगळवेढा बाजारसमिति मध्ये 117 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज जुन्नर आळेफाटा बाजारसमिति मध्ये 5317 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल107003501201850
कोल्हापूरक्विंटल50884001200800
मंगळवेढाक्विंटल1172001200600
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल531750012001000
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल111422001151651
लासलगावउन्हाळीक्विंटल52104511131775
पारनेरउन्हाळीक्विंटल73382001100650
पुणेलोकलक्विंटल297053001000650
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल167001000850
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल2366001000800
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल7780401992750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल1397275865630
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल385330852771
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल12250800500
लासलगावलालक्विंटल138252800660
भुसावळलालक्विंटल61800800800
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल6700700700
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल50475681602
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल175200661550
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल150350550500

 

 

अधिक वाचा :

* ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

* कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023  

* कृषि विभाग भरती जाहिरात पहा

* कांदा अनुदान योजना अर्ज pdf डाऊनलोड करा

error: Content is protected !!