आजचे शेतमाल बाजार भाव 15/04/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 15 april 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

 

आज वडूज बाजारसमिति मध्ये 15 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5200  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज पिंपळगाव(ब) – पालखेड बाजार समिति मध्ये 232 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4301 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5226 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज हिंगोली बाजार समिति मध्ये 600 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज जालना बाजार समिति मध्ये 3308 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
वडूजपांढराक्विंटल15520053005250
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल232430152265150
हिंगोलीलोकलक्विंटल600480052005000
जालनापिवळाक्विंटल3308410052005100
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल120500052005100
अकोलापिवळाक्विंटल3878360051805000
अहमहपूरपिवळाक्विंटल1800480051604980
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल237510051555127
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल330450051515000
कारंजाक्विंटल3000490051505025
सोलापूरलोकलक्विंटल50449551505075
कोपरगावलोकलक्विंटल376450751505061
आर्वीपिवळाक्विंटल310460051504900
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल600485051505000
भोकरदनपिवळाक्विंटल16501051505100
लासलगाव – विंचूरक्विंटल310400051425111
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल246400051315101
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल900482051255005
नांदगावपिवळाक्विंटल3500051245050
अमरावतीलोकलक्विंटल4278480051114955
मुरुमपिवळाक्विंटल240450051024801
तुळजापूरक्विंटल55500051005050
नागपूरलोकलक्विंटल957450051004950
वाशीमपिवळाक्विंटल3600465051004850
परतूरपिवळाक्विंटल37490051005050
सेनगावपिवळाक्विंटल105430051004800
राहताक्विंटल17477750964935
गेवराईपिवळाक्विंटल60450050614780
माजलगावक्विंटल560420050514900
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल198495050505000
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल45450050504800
चिखलीपिवळाक्विंटल808460050004800
मलकापूरपिवळाक्विंटल402440050004810
मालेगावपिवळाक्विंटल15485149914950
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल12495049504950
भोकरपिवळाक्विंटल29493649364936
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1300030003000

 

नक्की पहा : ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

 

bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव krishivibhag
bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today

 

 

आज मनवत बाजारसमिति मध्ये 2900 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8150 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज देउळगाव राजा बाजारसमिति मध्ये 3000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8150 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 2525 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8025 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8115 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8075 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वर्धा माधेली बाजारसमिति मध्ये 1200 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8100 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
मनवतक्विंटल2900670081508050
देउळगाव राजालोकलक्विंटल3000760081507900
सिंदी(सेलू)लांब स्टेपलक्विंटल2525802581158075
वर्धामध्यम स्टेपलक्विंटल1200740081007950
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1482790080508000
उमरेडलोकलक्विंटल1195750080107800
हिंगणाएकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपलक्विंटल25710080007900
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1160750079507850
किनवटक्विंटल46730077007550

 

नक्की पहा : कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 20 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9305 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9505 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

आज जालना बाजारसमिति मध्ये 25  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7100 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 17 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 2790 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4499 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

आज पिंपळगाव(ब) – पालखेड बाजारसमिति मध्ये 7 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6521 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6530 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6525 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अकोलाकाबुलीक्विंटल20930595059400
जालनाकाबुलीक्विंटल25530071007000
मालेगावकाट्याक्विंटल17279068004499
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल7652165306525
नांदगावलोकलक्विंटल17451064675000
पुणेक्विंटल36550058005650
वरूड-राजूरा बझारकाबुलीक्विंटल5300054554474
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल1377533053305330
मुरुमलालक्विंटल140440049614681
अकोलालोकलक्विंटल2267400048954600
हिंगोलीक्विंटल305440548004602
भोकरदनलोकलक्विंटल18470048004750
जालनालोकलक्विंटल1845420047764725
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल750440547504625
वरूड-राजूरा बझारलोकलक्विंटल73440047504734
अमरावतीलोकलक्विंटल3444455047254637
परतूरलोकलक्विंटल44460047154700
औराद शहाजानीलालक्विंटल73464047014670
गेवराईलोकलक्विंटल54455047004625
कोपरगावलोकलक्विंटल209350046864600
अमळनेरचाफाक्विंटल3000465046754675
मलकापूरचाफाक्विंटल315406046754505
अहमहपूरलोकलक्विंटल450430046754487
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल261455046504600
राहताक्विंटल10464146414641
आर्वीलोकलक्विंटल385400046404500
उमरेडलोकलक्विंटल1139400046304450
रावेरहायब्रीडक्विंटल23380046204560
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल6460046164600
राहूरी -वांबोरीक्विंटल5430046004450
सेनगावलोकलक्विंटल155400046004200
माजलगावक्विंटल244410045914451
कारंजाक्विंटल1150430045704470
देउळगाव राजालोकलक्विंटल20430045554400
चिखलीचाफाक्विंटल976425045504400
वाशीम – अनसींगचाफाक्विंटल150435045504400
तुळजापूरकाट्याक्विंटल60455045504550
भोकरक्विंटल6452045254522
पैठणक्विंटल8450145014501
भंडाराकाट्याक्विंटल9440045004480
उमरखेडलालक्विंटल100430045004400
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल200430045004400

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today

 

आज पेन बाजारसमिति मध्ये 711 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कराड बाजारसमिति मध्ये 150  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 61710 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 13610 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 250 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1253 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पेनलालक्विंटल711160018001600
कराडहालवाक्विंटल150100013001300
सोलापूरलालक्विंटल617101001300400
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल136102501253800
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल5206001200900
कळवणउन्हाळीक्विंटल61001001055650
कोल्हापूरक्विंटल79013001000700
खेड-चाकणक्विंटल110007001000850
भुसावळलालक्विंटल42100010001000
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल67001000850
वाईलोकलक्विंटल215001000850
लासलगावउन्हाळीक्विंटल90003001000750
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल19241001000500
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल9350400981750
येवलाउन्हाळीक्विंटल10000150901725
पंढरपूरलालक्विंटल876200900600
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल514300900600
नाशिकउन्हाळीक्विंटल1517500900700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल4677300875650
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1240351852725
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल6520400850750
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल527250850650
मनमाडउन्हाळीक्विंटल3000300831600
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल5000200825690
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल3200525811713
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल44600800700
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल897100800500
जळगावलालक्विंटल1433377780600
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल2610300700500
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल270300692500
येवलालालक्विंटल500100691550
कोपरगावलालक्विंटल2000300675560
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल415400653500
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल90271620581
नाशिकपोळक्विंटल227100500400

 

 

अधिक वाचा :

* ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

* कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023  

* कृषि विभाग भरती जाहिरात पहा

* कांदा अनुदान योजना अर्ज pdf डाऊनलोड करा

* पॅन आधार लिंक केले का? केले नसेल तर मग येथे पहा

error: Content is protected !!