Bajarbhav Today: आजचे शेतमाल बाजार भाव 07/05/2023 | Todays Market Rate 07 May 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today market rate today soyabin cotton gram onion resize
Bajarbhav Today

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज देवणी बाजारसमिति मध्ये 59 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5190  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5245 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज सिल्लोड बाजार समिति मध्ये 22 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज पैठण बाजार समिति मध्ये 1 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today…

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
देवणीपिवळाक्विंटल59519053005245
सिल्लोडक्विंटल22490050005000
पैठणपिवळाक्विंटल1430043004300

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 3300 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7850 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8035 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7960 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मनवत बाजारसमिति मध्ये 5280 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8015 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज समुद्रपूर बाजारसमिति मध्ये 1027 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 1686 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपलक्विंटल3300785080357960
मनवतलोकलक्विंटल5280670080157900
समुद्रपूरक्विंटल1027750079007750
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1686770079007800
देउळगाव राजालोकलक्विंटल600770079007800
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल620750078507750
उमरेडलोकलक्विंटल299740078507700
वरोरालोकलक्विंटल1279670078007200
मंगरुळपीरलांब स्टेपलक्विंटल265760077507700
सावनेरक्विंटल1800770077007700
किनवटक्विंटल36710077007500
वडवणीक्विंटल12770077007700
कोर्पनालोकलक्विंटल1610650076257150

नक्की वाचा  :  ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज देवणी बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4835 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4835 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4835 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सिल्लोड बाजारसमिति मध्ये 60  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4600 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पैठण बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4490 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4490 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4490 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज दौंड बाजारसमिति मध्ये 1 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 3500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 3500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
देवणीलोकलक्विंटल2483548354835
सिल्लोडक्विंटल60450046004600
पैठणक्विंटल2449044904490
दौंडलालक्विंटल1350035003500

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज रामटेक बाजारसमिति मध्ये 34 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जुन्नर बाजारसमिति मध्ये 3064  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 650 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1210 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जुन्नर –आळेफाटा बाजारसमिति मध्ये 7683 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1210 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज दौंड-केडगाव बाजारसमिति मध्ये 7277 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
रामटेकउन्हाळीक्विंटल34100014001200
जुन्नरचिंचवडक्विंटल30646501210900
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल76835001210900
दौंड-केडगावक्विंटल72773001200800
राहताक्विंटल63852001100750
साताराक्विंटल5325001000750
भुसावळलालक्विंटल142100010001000
पुणेलोकलक्विंटल233544001000700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल355001000750
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल7064001000700
वाईलोकलक्विंटल25500900700
पैठणउन्हाळीक्विंटल7064150850550
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल3332200760690
धाराशिवलालक्विंटल11600700650
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल14700700700
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल20300650500

 

अधिक वाचा :

* पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे

* आता शेतकर्‍यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत

* या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू

* महामेष योजना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया माहिती

* पोकरा योजना महत्वाची बातमी …लवकर ही कामे करा

error: Content is protected !!