शेतमाल बाजार भाव 17/04/2023 | Maharashtra bajarbhav today 17 april 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

 

आज धुळे बाजारसमिति मध्ये 5 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3945  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5950  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज लातूर बाजार समिति मध्ये 13772 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5255 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5130 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 4 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज आष्टी- कारंजा बाजार समिति मध्ये 151 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4650 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5250 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5075 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
धुळेहायब्रीडक्विंटल5394559505000
लातूरपिवळाक्विंटल13772500052555130
मुखेडपिवळाक्विंटल4525052505250
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल151465052505075
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल600475052355000
हिंगोलीलोकलक्विंटल1000490052305065
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल1393485052255115
सोलापूरलोकलक्विंटल121450051855075
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल282400151795130
परभणीपिवळाक्विंटल135505051755150
कोपरगावलोकलक्विंटल283400051645051
लासलगाव – विंचूरक्विंटल150300051575000
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल4581440051554760
सोनपेठपिवळाक्विंटल128480051525100
वर्धापिवळाक्विंटल261484051505000
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल219510051505125
कारंजाक्विंटल5000482551355075
अकोलापिवळाक्विंटल1956420051354900
रिसोडक्विंटल2475486551255000
वाशीमपिवळाक्विंटल3000465051254850
जालनापिवळाक्विंटल4309435051115050
जिंतूरपिवळाक्विंटल116480051105000
मुरुमपिवळाक्विंटल92503051015066
सिल्लोडक्विंटल5510051005100
तुळजापूरक्विंटल60500051005050
आर्वीपिवळाक्विंटल275465051004900
नांदगावपिवळाक्विंटल3510051005100
यवतमाळपिवळाक्विंटल1340475050904920
काटोलपिवळाक्विंटल72470150904950
राहताक्विंटल26480050875000
केजपिवळाक्विंटल349490050805000
मोर्शीक्विंटल200480050504925
नागपूरलोकलक्विंटल261460050504938
चिखलीपिवळाक्विंटल1013490050504975
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल195495050505000
सेनगावपिवळाक्विंटल100400050504500
राजूरापिवळाक्विंटल298487050405000
अमरावतीलोकलक्विंटल6741480050364918
माजलगावक्विंटल624450050314950
मलकापूरपिवळाक्विंटल285437550304900
किल्ले धारुरपिवळाक्विंटल63460150114900
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल20495050004975
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल30450050004800
पाथरीपिवळाक्विंटल44450050004800
मालेगावपिवळाक्विंटल42472649624860
भोकरपिवळाक्विंटल37491149594935
वरोरापिवळाक्विंटल170460049004750
चाळीसगावपिवळाक्विंटल5447048454751
लाखंदूरलोकलक्विंटल13455046004575

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today

 

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 13010 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8135 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7840 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 2950 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8010 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8100 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 8050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

आज देउळगाव राजा बाजारसमिति मध्ये 3000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8090 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7955 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

आज घाटंजी बाजारसमिति मध्ये 2300 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8050 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
हिंगणघाटमध्यम स्टेपलक्विंटल13010740081357840
सिंदी(सेलू)लांब स्टेपलक्विंटल2950801081008050
देउळगाव राजालोकलक्विंटल3000770080907955
घाटंजीएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल2300780080507900
वर्धामध्यम स्टेपलक्विंटल875752080507750
नरखेडनं. १क्विंटल167750080007700
उमरेडलोकलक्विंटल787770079907750
वरोरालोकलक्विंटल1411650079757500
भद्रावतीक्विंटल682750079507725
काटोललोकलक्विंटल111720079507750
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1370755079007700
किनवटक्विंटल43730077007550

 

bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव krishivibhag
bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today

 

आज धुळे बाजारसमिति मध्ये 30 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9225 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7260 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 23  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3480 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7870 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज नांदगाव बाजारसमिति मध्ये 21 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4001 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7650 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4650 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 7 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7105 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7105 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7105 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
धुळेचाफाक्विंटल30580092257260
मालेगावकाट्याक्विंटल23348078704500
नांदगावलोकलक्विंटल21400176504650
अकोलाकाबुलीक्विंटल7710571057105
जालनाकाबुलीक्विंटल31550071007100
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3550062005850
मुंबईलोकलक्विंटल1110500060005500
पुणेक्विंटल35540057005550
श्रीगोंदाक्विंटल22523053505300
लातूरलालक्विंटल8375455050994710
अक्कलकोटहायब्रीडक्विंटल38460050004800
दुधणीलोकलक्विंटल245410049054500
जालनालोकलक्विंटल1920340047594725
मुरुमलालक्विंटल105450047524626
लाखंदूरलालक्विंटल43470047504725
धुळेहायब्रीडक्विंटल228300047454500
हिंगोलीक्विंटल500433047314530
मुखेडलालक्विंटल17472547254725
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल39410047004500
अकोलालोकलक्विंटल1883305046854495
औराद शहाजानीलालक्विंटल73458046814630
कोपरगावलोकलक्विंटल4350046814201
अमरावतीलोकलक्विंटल5364440046754537
मोर्शीक्विंटल300440046704535
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल4360046614115
आष्टी (वर्धा)क्विंटल349440046604600
अमळनेरचाफाक्विंटल1500462546504650
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल241455046504600
जिंतूरलालक्विंटल106445046504551
परभणीलोकलनग345450046504600
राहताक्विंटल11455046414600
नागपूरलोकलक्विंटल1400440046404580
आष्टी- कारंजालालक्विंटल267420046254450
वर्धालोकलक्विंटल161425046254450
गेवराईलोकलक्विंटल38400046254350
सोलापूरगरडाक्विंटल19453546054600
आर्वीलोकलक्विंटल850400046054500
सोनपेठगरडाक्विंटल30300046014550
काटोललोकलक्विंटल200385146014250
मंगळवेढाक्विंटल93400046004500
चिखलीचाफाक्विंटल1118435046004475
वाशीम – अनसींगचाफाक्विंटल30445046004500
भंडाराकाट्याक्विंटल27440046004500
देउळगाव राजालोकलक्विंटल12420046004400
सेनगावलोकलक्विंटल130390046004100
कारंजाक्विंटल2500431045904470
यवतमाळलोकलक्विंटल760415045904370
धामणगाव -रेल्वेचाफाक्विंटल1660445045854500
रिसोडक्विंटल1260427545804400
मलकापूरचाफाक्विंटल395420045804450
केजलालक्विंटल156416045804500
दौंड-पाटसलालक्विंटल7440045754550
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल1978411545704475
रावेरहायब्रीडक्विंटल14440045604480
माजलगावक्विंटल168420045504450
पाचोराचाफाक्विंटल70435045504451
वरोरालोकलक्विंटल114440045504500
पाथरीलोकलक्विंटल6445045504500
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल42430045204485
सिल्लोडक्विंटल3450045004500
तुळजापूरकाट्याक्विंटल75450045004500
भोकरक्विंटल21400044694235
चाळीसगावक्विंटल15350044304375

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today

 

आज छत्रपती संभाजीनगर बाजारसमिति मध्ये 2110 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पेन बाजारसमिति मध्ये 711  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 30 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारसमिति मध्ये 519 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल2110300600450
पेनलालक्विंटल711160018001600
कामठीलोकलक्विंटल30120016001400
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल51970014001050
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल260003501311900
सोलापूरलालक्विंटल456491001250400
कराडहालवाक्विंटल24930012001200
वाईलोकलक्विंटल2505001200900
कल्याणनं. १क्विंटल3100012001100
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल1090100012001100
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल88312001125662
सटाणाउन्हाळीक्विंटल14575501125775
कोल्हापूरक्विंटल95673001100700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल190296001100850
नागपूरपांढराक्विंटल150090011001050
लासलगावउन्हाळीक्विंटल138005001091800
मंगळवेढाक्विंटल1851501060500
नाशिकउन्हाळीक्विंटल18115001001750
साताराक्विंटल4597001000850
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल263001000700
नागपूरलालक्विंटल20007001000900
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल47223001000650
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल186001000800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल5884001000700
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल11121001000500
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल2500300951700
देवळाउन्हाळीक्विंटल7280125935725
नामपूरउन्हाळीक्विंटल13518100930700
धुळेलालक्विंटल238150900700
पुणेलोकलक्विंटल16330300900600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल4720250900650
चांदवडउन्हाळीक्विंटल10000400887650
येवलाउन्हाळीक्विंटल10000150861700
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल2978200850600
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल5000100836650
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल15000210836660
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल2264100825600
नामपूर- करंजाडउन्हाळीक्विंटल3870100825650
श्रीगोंदाक्विंटल2180200800500
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल8600800700
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल486100800550
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल831200800550
मनमाडउन्हाळीक्विंटल3000300763600
लासलगावलालक्विंटल300350760500
यावललालक्विंटल1700425730550
सटाणालालक्विंटल1045100680475
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल8000100651500
मनमाडलालक्विंटल500200625500
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल250300580500
नाशिकपोळक्विंटल197125551400

 

 

 

अधिक वाचा :

* ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

* कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023  

* कृषि विभाग भरती जाहिरात पहा

* कांदा अनुदान योजना अर्ज pdf डाऊनलोड करा

error: Content is protected !!