आजचे शेतमाल बाजार भाव 16/04/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 16 april 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

 

आज सिल्लोड बाजारसमिति मध्ये 15 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

आज अजनगाव सुर्जी बाजार समिति मध्ये 100 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean bajarbhav Today

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिल्लोडक्विंटल15500051005050
अजनगाव सुर्जीपिवळाक्विंटल100480050004900

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today

 

हे पण अवश्य पहा : ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

 

 

bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव krishivibhag
bajarbhav today शेतमाल बाजारभाव

 

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Rate Today

 

आज अजनगाव सुर्जी बाजारसमिति मध्ये 450 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

आज सिल्लोड बाजारसमिति मध्ये 18  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4700 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

आज शेवगाव बाजारसमिति मध्ये 10 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4600 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

आज पैठण बाजारसमिति मध्ये 7 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4301 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4501 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4472 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. bajarbhav

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अजनगाव सुर्जीलोकलक्विंटल450450050004700
सिल्लोडक्विंटल18450047004600
शेवगावलालक्विंटल10460046004600
पैठणक्विंटल7430145014472
दौंडलालक्विंटल1450045004500
राहूरीक्विंटल26001000800

 

हे पण अवश्य पहा : कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023  

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Rate Today

 

आज रामटेक बाजारसमिति मध्ये 28 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज राहता बाजारसमिति मध्ये 2962  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1100 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पारनेर बाजारसमिति मध्ये 12116 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1050 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पुणे- खडकी बाजारसमिति मध्ये 23 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
रामटेकउन्हाळीक्विंटल28100014001200
राहताक्विंटल29622001100750
पारनेरउन्हाळीक्विंटल121162001050750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल236001000800
पुणेलोकलक्विंटल21249350950650
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल15700900800
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल3600800700
भुसावळलालक्विंटल245800800800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल910300800550
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल2160450761695
कोपरगावलालक्विंटल1400300575425

 

 

अधिक वाचा :

* ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

* कृषि यांत्रिकीकरण पूर्व संमती यादी एप्रिल 2023  

* कृषि विभाग भरती जाहिरात पहा

* कांदा अनुदान योजना अर्ज pdf डाऊनलोड करा

* पॅन आधार लिंक केले का? केले नसेल तर मग येथे पहा

error: Content is protected !!