आजचे शेतमाल बाजार भाव 24/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 24 May 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज तासगाव बाजारसमिति मध्ये 23 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5260  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5530  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज उमरखेड-डांकी बाजार समिति मध्ये 180 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 8 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4875 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज लातूर बाजार समिति मध्ये 9421 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4730 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5011 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4880 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तासगावपिवळा23526055305400
उमरखेड-डांकीपिवळा180500051005050
मुखेडपिवळा8487550504950
लातूरपिवळा9421473050114880
देवणीपिवळा19472650114868
अहमहपूरपिवळा1300480050024901
औराद शहाजानीपिवळा133490149694935
वाशीमपिवळा3000447549504600
गंगाखेडपिवळा17485049504850
उदगीर2700488049454912
हिंगोलीलोकल530460049424771
लासलगाव445300149404861
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड142440149154875
उमरेडपिवळा2970400049154850
जालनापिवळा2144465049004800
चिखलीपिवळा763440049004650
हिंगणघाटपिवळा3590390049004110
सिंदी(सेलू)पिवळा1155455049004850
अकोलापिवळा2441410048904650
सोलापूरलोकल61470048704780
लासलगाव – निफाडपांढरा172400048684801
परतूरपिवळा42465048654800
लासलगाव – विंचूर91300048604700
शहादा92435148514700
चांदूर बझारपिवळा46450048504521
सावनेरपिवळा32440148484700
अमरावतीलोकल5946470048414770
नागपूरलोकल325430048004675
अक्कलकोटपिवळा108450048004600
देउळगाव राजापिवळा18450047914600
मुरुमपिवळा30440047914596
यवतमाळपिवळा381456047904675
आष्टी- कारंजापिवळा64415047754500
केजपिवळा162430047664612
काटोलपिवळा23451147664650
कोपरगावलोकल177400047614700
गेवराईपिवळा212440047504550
राहता21463747254681
नांदगावपिवळा17330047104501
राहूरी -वांबोरी6470047004700
परांडानं. १2470047004700
आर्वीपिवळा171400047004550
भोकरपिवळा36460046804640
वरोरापिवळा175420046754400
वैजापूर21450046704620
मालेगावपिवळा55412646214500
पैठणपिवळा5460046004600
सेनगावपिवळा90400045004200
गंगापूरपिवळा6445044504450

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 9080 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 6730 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 1800 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सेलु बाजारसमिति मध्ये 3247 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7085 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7030 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज राळेगाव  बाजारसमिति मध्ये 2085 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7050 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 6925 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल9080630072006730
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपल1800710072007150
सेलु3247600070857030
राळेगाव2085680070506925
देउळगाव राजालोकल900650070006890
उमरेडलोकल483680069706900
सावनेर1800695069506950
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल540675069006850
वरोरालोकल486600069006450
काटोललोकल98650069006800
कोर्पनालोकल1294630067506500

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 144 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4501 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8257 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 102  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6901 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज लासलगाव – निफाड बाजारसमिति मध्ये 5 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 4 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
शहादा144450182577500
लासलगावलोकल102380069016300
लासलगाव – निफाड5630063006300
जळगावकाबुली4630063006300
वैजापूरकाबुली9590061456050
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड4440161015900
मालेगावकाट्या19380058504500
पुणे34550058005650
कल्याणहायब्रीड3520055005300
नांदगावलोकल9350052514601
दुधणीलोकल329447551004800
देवणीलोकल6491850004959
लातूरलाल4560460049704830
औराद शहाजानीलाल73485049514900
उदगीर400440049254662
अहमहपूरलोकल300430048504550
अक्कलकोटहायब्रीड245450048004600
सोलापूरगरडा17440047904760
हिंगोली505450047764638
जालनालोकल488390047604660
मुरुमलाल10474047484744
परतूरलोकल26460047354700
आष्टी- कारंजालाल87410047154450
सिंदी(सेलू)लोकल890440047154650
वाशीमचाफा1500435047114500
हिंगणघाटलोकल2138350046904110
अकोलालोकल1701400046804500
नागपूरलोकल1058430046804585
रामटेक4455046754612
सावनेरलोकल67440046714580
अमरावतीलोकल3183445046504550
चांदूर बझारलोकल201429946504450
काटोललोकल98400046454450
यवतमाळलोकल138440046304515
केजलाल22440046014501
आष्टी (वर्धा)192400046004550
अमळनेरचाफा300455046004600
शेवगाव – भोदेगावलाल6460046004600
देउळगाव राजालोकल8430046004500
परांडालोकल4460046004600
गेवराईलोकल38445045964525
कोपरगावलोकल16350045914455
रावेरहायब्रीड6447045904470
पैठण8389045804470
वैजापूर13400045754515
गंगापूरहायब्रीड9447145704520
चिखलीचाफा620420045664383
आर्वीलोकल170400045654300
करमाळा23430045514401
वरोरालोकल66430045504400
लासलगाव – निफाडलोकल22445145314451
धुळेहायब्रीड60340545154400
राहूरी -वांबोरी1450045004500
शेवगावलाल15450045004500
भोकर10440044594430
देवळालोकल1430043004300
राहता1400040004000

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 33750 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 15035  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 6 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वडगाव पेठ बाजारसमिति मध्ये 70 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी337502001800900
सोलापूरलाल150351001600500
कामठीलोकल6120016001400
वडगाव पेठलोकल7070015001000
कोल्हापूर75464001400800
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल6094001400900
कल्याणनं. १3120014001300
संगमनेरउन्हाळी76092001351775
चांदवडउन्हाळी100002001300580
लासलगावउन्हाळी173102511201700
हिंगणा2120012001200
सांगली -फळे भाजीपालालोकल46613001200750
नाशिकउन्हाळी23403001150700
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी140003001100700
पारनेरउन्हाळी98581001100700
मनमाडउन्हाळी20001001076500
देवळाउन्हाळी79001001065750
सटाणाउन्हाळी146401001055650
साक्रीलाल235552001040550
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळी180001001035710
कोपरगावउन्हाळी55603001013725
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट134765001000750
खेड-चाकण40005001000750
कराडहालवा24920010001000
पुणेलोकल97244001000700
पुणे- खडकीलोकल265001000750
नागपूरपांढरा10007001000925
येवलाउन्हाळी7000200970700
मंगळवेढा104100920650
सातारा246500900700
नागपूरलाल1240600900825
येवला -आंदरसूलउन्हाळी3000150890625
बारामतीलाल573200816600
अकोला145300800700
पुणे -पिंपरीलोकल10700800750
लासलगाव – निफाडउन्हाळी1790300799541
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी2878200780590
जळगावलाल625300650550
भुसावळलाल193500500500

 

अधिक वाचा :

* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?

* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर

* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?

* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता

error: Content is protected !!