आजचे शेतमाल बाजार भाव 03/06/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 03 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे..

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 1841 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3200  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5075  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4270 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 16 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5025 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5025 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5025 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज हिंगोली बाजार समिति मध्ये 605 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4971 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4785 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज कारंजा बाजार समिति मध्ये 2500 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4510 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4970 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4775 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
हिंगणघाटपिवळा1841320050754270
मुखेडपिवळा16502550255025
हिंगोलीलोकल605460049714785
कारंजा2500451049704775
नागपूरलोकल376440049704828
अहमहपूरपिवळा870450049604730
जालनापिवळा2003450049504800
माजलगाव281420049304800
वाशीमपिवळा1500451049254800
लासलगाव – निफाडपांढरा48425149164850
मुर्तीजापूरपिवळा700462549104805
औराद शहाजानीपिवळा36480049104855
मेहकरलोकल460420049004600
आर्वीपिवळा140420048904650
अकोलापिवळा2536360048854500
लासलगाव – विंचूर180300048804701
राहता10460048614750
चिखलीपिवळा369430048514575
वाशीम – अनसींगपिवळा300445048504500
सोलापूरलोकल82480548454845
कोपरगावलोकल82411148404747
मलकापूरपिवळा78405048404635
भोकरदनपिवळा34470048004750
केजपिवळा67450048004700
परतूरपिवळा8450047814600
देउळगाव राजापिवळा7400047754500
मालेगावपिवळा24330047614225
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा143470047504725
जिंतूरपिवळा11475047504750
गेवराईपिवळा27459947454670
सिंदीपिवळा164442047204610
सावनेरपिवळा6430045004500
धुळेहायब्रीड6380042004200

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज यावल बाजारसमिति मध्ये 21 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7310 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7680 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7520 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 3710 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7670 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7320 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 700 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6875 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7600 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज राळेगाव बाजारसमिति मध्ये 2500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7550 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
यावलमध्यम स्टेपल21731076807520
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल3710700076707320
वर्धामध्यम स्टेपल700687576007450
राळेगाव2500680075507400
मनवतलोकल6150560075207400
देउळगाव राजालोकल600720074657350
वरोरा-माढेलीलोकल390660074507000
सावनेर2200725073007275
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल520690072007100
खुलताबादमध्यम स्टेपल71650070006700

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 10 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 3  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7612 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7612 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7612 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जालना बाजारसमिति मध्ये 6 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7225 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7225 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 42 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6780 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4480 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
जळगावबोल्ड10750080008000
चोपडाबोल्ड3761276127612
जालनाकाबुली6670072257225
मालेगावकाट्या42420067804480
पुणे36550057005600
मुर्तीजापूरलोकल650455049204795
औराद शहाजानीलाल47470048904795
हिंगणघाटलोकल829320048904270
नागपूरलोकल665440048554741
वाशीमचाफा1500455048504600
मुखेडलाल11485048504850
आर्वीलोकल155400048504520
अहमहपूरलोकल78450048504675
अकोलालोकल629365048204300
कारंजा550449048104695
अक्कलकोटहायब्रीड120450048004600
भंडाराकाट्या2480048004800
धामणगाव -रेल्वेचाफा1600450047804600
मेहकरलोकल420410047554500
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल138465047504700
जालनालोकल325395047504650
परतूरलोकल15460047504700
सावनेरलोकल12462547484700
जिंतूरलाल24460047054600
सिंदीलोकल142443047054600
माजलगाव27420047004500
राहता5465647004678
सोलापूरगरडा5460047004700
मलकापूरचाफा159419546704475
चिखलीचाफा400435046514500
केजलाल14456146504600
भोकरदनलोकल3451046504600
कोपरगावलोकल54424046044550
गेवराईलोकल38410046014350
धुळेहायब्रीड26370046004455
देउळगाव राजालोकल14420046004500
रावेरहायब्रीड3450045704500
वाशीम – अनसींगचाफा15425045504400
उमरखेडलाल100430045004400
उमरखेड-डांकीलाल120430045004400
चोपडाचाफा4350044254100
लासलगाव – निफाडलोकल1390039003900

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 18351 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2001 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 17860  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 11490 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1601 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 860 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कोल्हापूर बाजारसमिति मध्ये 5952 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी183512002001850
सोलापूरलाल178601001800800
लासलगावउन्हाळी114904001601860
कोल्हापूर595250016001000
दिंडोरी-वणीउन्हाळी71193501600850
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल5103001500900
चंद्रपूर – गंजवडपांढरा774130015001400
कराडहालवा27930014001400
पेनलाल849120014001200
रामटेकउन्हाळी10100014001200
पंढरपूरलाल10062001300750
कोपरगावउन्हाळी93401001212750
खेड-चाकण260070012001000
नागपूरपांढरा200060012001050
मनमाडउन्हाळी20002001154675
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी120153001123750
हिंगणा2110011001100
वैजापूरउन्हाळी39692001100750
नाशिकउन्हाळी31452501075525
जळगावलाल4842801000625
नागपूरलाल29005001000875
पुणे- खडकीलोकल125001000750
पुणे -पिंपरीलोकल3100010001000
पुणे-मोशीलोकल4872001000600
वर्धालोकल4785001000780
येवला -आंदरसूलउन्हाळी4000100990700
लासलगाव – निफाडउन्हाळी2485300971700
येवलाउन्हाळी8000100940650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी3020200915600
राहूरी -वांबोरीउन्हाळी2150100900400
सिन्नर – नायगावउन्हाळी282100850500
कोपरगावउन्हाळी4170150850675
अकोला225300800700
धुळेलाल166100800600
धाराशिवलाल10700800750
औरंगाबाद1140150750450
भुसावळलाल140500500500

 

अधिक वाचा :

* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा

* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?

* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर

* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?

error: Content is protected !!