आजचे शेतमाल बाजार भाव 08/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 08 May 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today market rate today soyabin cotton gram onion
bajarbhav today

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

 

आज उमरखेड-डांकी बाजारसमिति मध्ये 240 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5100  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज अहमहपूर बाजार समिति मध्ये 1500 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5220 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5060 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज मुर्तीजापूर बाजार समिति मध्ये 1600 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4880 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4880 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5190 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज लासलगाव – विंचूर बाजार समिति मध्ये 374 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5189 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल240510053005200
अहमहपूरपिवळाक्विंटल1500490052205060
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1600488051905010
लासलगाव – विंचूरक्विंटल374300051895000
अकोलापिवळाक्विंटल2587421051805000
सोलापूरलोकलक्विंटल114450051755100
हिंगोलीलोकलक्विंटल800488051705025
मेहकरलोकलक्विंटल660410051654700
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल450448051615000
दर्यापूरपिवळाक्विंटल1000440051605000
कारंजाक्विंटल6500484051505050
नागपूरलोकलक्विंटल602450051504987
जालनापिवळाक्विंटल3334425051505100
गंगाखेडपिवळाक्विंटल22510051505100
चाकूरपिवळाक्विंटल119455151425020
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल4509430051404715
मलकापूरपिवळाक्विंटल320449551254905
तुळजापूरक्विंटल95500051005050
आर्वीपिवळाक्विंटल490450051004800
धामणगाव -रेल्वेपिवळाक्विंटल2400470051004950
जिंतूरपिवळाक्विंटल134480051005020
परतूरपिवळाक्विंटल23498051005050
केजपिवळाक्विंटल252496151005021
पालमपिवळाक्विंटल9490051004975
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल1160475051005050
माजलगावक्विंटल788440050814700
राहताक्विंटल21480150805000
मोर्शीक्विंटल500470050704885
यवतमाळपिवळाक्विंटल652450050604780
कोपरगावलोकलक्विंटल140400050574953
चिखलीपिवळाक्विंटल839465150514851
नांदगावपिवळाक्विंटल41475050314950
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल33490050004950
गेवराईपिवळाक्विंटल161449050004750
सेनगावपिवळाक्विंटल100410050004500
बीडपिवळाक्विंटल143471049914876
पाचोराक्विंटल80488049614921
काटोलपिवळाक्विंटल67430049614650
वर्धापिवळाक्विंटल179480549504900
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल220485049504900
वरोरापिवळाक्विंटल133477549004825
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल21450048004800

 

 

नक्की वाचा  :  आता शेतकर्‍यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 3500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8005 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 475 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7425 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7950 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 1909 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज नरखेड बाजारसमिति मध्ये 261 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपलक्विंटल3500790080057950
वर्धामध्यम स्टेपलक्विंटल475742579507750
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1909770079007800
नरखेडनं. १क्विंटल261770079007825
हिंगणघाटमध्यम स्टेपलक्विंटल9812700078907410
काटोललोकलक्विंटल125730078507650
उमरेडलोकलक्विंटल409740078307700
देउळगाव राजालोकलक्विंटल3000760078007700
वरोरालोकलक्विंटल2328665077017200

 

 

नक्की वाचा  :  पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे

 

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज नांदगाव बाजारसमिति मध्ये 11 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5001 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 3  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज जालना बाजारसमिति मध्ये 23 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 455 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
नांदगावलोकलक्विंटल11430085005001
अकोलाकाबुलीक्विंटल3750075007500
जालनाकाबुलीक्विंटल23550072006100
मुंबईलोकलक्विंटल455500060005500
पुणेक्विंटल37540058005600
दुधणीलोकलक्विंटल201465049304800
देवळालोकलक्विंटल3460549054805
अकोलालोकलक्विंटल1114400048304460
दर्यापूरचाफाक्विंटल900410048004650
चाकूरलालक्विंटल53360048004639
परतूरलोकलक्विंटल16456647604700
हिंगोलीक्विंटल605433047514540
सटाणालोकलक्विंटल6450047404651
जालनालोकलक्विंटल650300047374650
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल1700445047304615
अहमहपूरलोकलक्विंटल1200440047254562
राहताक्विंटल6450047004646
मलकापूरचाफाक्विंटल120400047004590
चिखलीचाफाक्विंटल680435046904520
मेहकरलोकलक्विंटल700400046904500
अमळनेरचाफाक्विंटल1800448046754675
यवतमाळलोकलक्विंटल345423046754452
हिंगणघाटलोकलक्विंटल4025370046704115
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल1200440046654550
पाचोराचाफाक्विंटल30454046584600
कारंजाक्विंटल2200437046504520
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल225455046504600
काटोललोकलक्विंटल235429046304450
वर्धालोकलक्विंटल243403046254450
सोलापूरगरडाक्विंटल20412546004580
भंडाराकाट्याक्विंटल19450046004550
शेवगावलालक्विंटल12460046004600
लाखंदूरलालक्विंटल19455046004575
गेवराईलोकलक्विंटल48421146004400
सेनगावलोकलक्विंटल57370046004200
कोपरगावलोकलक्विंटल7428045994500
मोर्शीक्विंटल400450045904545
तुळजापूरकाट्याक्विंटल75455045504550
देउळगाव राजालोकलक्विंटल65440045504500
वरोरालोकलक्विंटल139425045504350
आर्वीलोकलक्विंटल500400045454300
करमाळाक्विंटल65400045004400
मंगळवेढाक्विंटल25366045004000
छत्रपती संभाजीनगरगरडाक्विंटल14350045004000
बीडलालक्विंटल21440045004450
केजलालक्विंटल110420045004450
चाळीसगावक्विंटल14390044264000
दौंड-पाटसलालक्विंटल4442544254425
पालमलालक्विंटल34427544004375

 

नक्की वाचा  :  या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 38860 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1685 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 4  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 580 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज देवळा बाजारसमिति मध्ये 11900 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1250 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 775 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल388602001685800
कामठीलोकलक्विंटल4120016001400
चंद्रपूर – गंजवडपांढराक्विंटल580120015001400
देवळाउन्हाळीक्विंटल119001001250775
कोल्हापूरक्विंटल112254001200800
हिंगणाक्विंटल1120012001200
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल200943501121750
चांदवडउन्हाळीक्विंटल205153701111700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल186005001100800
सटाणाउन्हाळीक्विंटल234501001095750
नाशिकउन्हाळीक्विंटल37803001050755
मंगळवेढाक्विंटल1432001000750
कराडहालवाक्विंटल24970010001000
पुणेलोकलक्विंटल151184001000700
मनमाडउन्हाळीक्विंटल7000100995700
उमराणेउन्हाळीक्विंटल24500351951700
साक्रीलालक्विंटल28500300950650
विटाक्विंटल40500900800
साताराक्विंटल87500900700
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल2037250900650
येवलाउन्हाळीक्विंटल15000200886650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल6431250855625
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल2000400851700
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल10300850500
यावललालक्विंटल300490820610
जळगावलालक्विंटल2134327812600
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल4200100811550
राहताउन्हाळीक्विंटल740100811550
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल464100780500
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल14000100732550
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल10700700700
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल1347100600350
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल319300600450

 

 

 

अधिक वाचा :

* पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे

* आता शेतकर्‍यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत

* या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू

* ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

error: Content is protected !!