आजचे शेतमाल बाजार भाव 22/06/2023 | Bajarbhav today soyabin,cotton,gram,onion 22 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

Bajarbhav: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज वाशीम – अनसींग बाजारसमिति मध्ये 150 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 2106 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5185 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज हिंगोली बाजार समिति मध्ये 800 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5155 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4977 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज ताडकळस बाजार समिति मध्ये 152 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5150 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
वाशीम – अनसींगपिवळा150480052005000
हिंगणघाटपिवळा2106320051854400
हिंगोलीलोकल800480051554977
ताडकळसनं. १152490051505000
औराद शहाजानीपिवळा67504051305085
उदगीर1875505051175083
लासलगाव – विंचूर206300050754950
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड127470050624950
अक्कलकोटपिवळा24506050605060
कारंजा3000468050554895
मेहकरलोकल640420050504800
सिंदी(सेलू)पिवळा630455050304900
यवतमाळपिवळा334460050254812
मुरुमपिवळा165470150154858
केजपिवळा44491150115009
तुळजापूर60490050004950
मालेगाव (वाशिम)150410050004500
सोलापूरलोकल11470050005000
नागपूरलोकल478450050004875
लासलगाव – निफाडपांढरा258400050004951
बीडपिवळा32441050004774
मोर्शी504460049754787
वाशीमपिवळा3000445049754850
जालनापिवळा1601400049704950
मलकापूरपिवळा345445049704870
अमरावतीलोकल3900480049514875
अकोलापिवळा2878415549504800
चिखलीपिवळा497430049114605
राजूरापिवळा95470549104860
कोपरगावलोकल68440049014781
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा186480049004850
गेवराईपिवळा45460049004750
माजलगाव109450048814700
वर्धापिवळा84422548404650
काटोलपिवळा91395048214450
जळगाव31450048004750
सिल्लोड32470048004800
वणीपिवळा76370048004500
देउळगाव राजापिवळा30400048004700
औरंगाबाद8479047904790
राहूरी -वांबोरी10477547754775
पांढरकवडापिवळा21470047504730
पाचोरा15470047004700
जामखेडपिवळा10400047004350
भोकर8460046004600
रामटेकपांढरा4460046004600
धुळेहायब्रीड4430043004300

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 6012 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7370 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 1900 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7250 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7330 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज धारणी बाजारसमिति मध्ये 20 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7250 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 390 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6810 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7225 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल6012670073707050
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपल1900725073307300
धारणीए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल20705072507150
वर्धामध्यम स्टेपल390681072257000
मनवतलोकल4000600071607050
वरोरा-माढेलीलोकल469680071507000
काटोललोकल100680071507000
देउळगाव राजालोकल1000690071007000
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल23068070006900

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज अमळनेर बाजारसमिति मध्ये 70 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9400 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 1  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8800 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 1077 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज दौंड बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6200 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अमळनेरकाबुली70880094009400
जळगावबोल्ड1880088008800
मुंबईलोकल1077560065005800
दौंडकाबुली3620062006200
पुणे35560059005750
लासलगाव – निफाड1589058905890
शहादा11579957995799
दुधणीलोकल7486050605060
कारंजा700448049654700
उदगीर205420049604580
अक्कलकोटहायब्रीड33410049514700
औराद शहाजानीलाल11487549504912
हिंगणघाटलोकल449310048904000
मुर्तीजापूरलोकल550454048804715
अमरावतीलोकल759465048754762
अकोलालोकल260416048654800
रामटेक10484648604853
माजलगाव27420048114700
नागपूरलोकल490472048114788
वाशीमचाफा600449048004550
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल153470048004750
जालनालोकल121380048004700
मेहकरलोकल300420047904600
मुरुमलाल21430047814541
यवतमाळलोकल84440047754587
उमरेडलोकल200420047754650
अमळनेरचाफा80460047504750
सोलापूरगरडा18440047504700
वर्धालोकल90421047504550
मलकापूरचाफा82420047354500
काटोललोकल98390047214390
चिखलीचाफा310440047004550
तुळजापूरकाट्या60450047004600
भंडाराकाट्या2450047004600
सिंदी(सेलू)लोकल70425047004650
देवळालोकल4460047004700
कोपरगावलोकल3450046994630
बीडलाल7458046904610
गेवराईलोकल15426746754470
दौंडलाल15455146514551
केजलाल10440046504600
मोर्शी320440046054502
चाळीसगाव10340046014400
जामखेडलोकल9400046004300
रावेरहायब्रीड5386045804180
जळगावनं. १7450045504550
करमाळा6420045114400
मांढळलाल8415045004350
वणीलोकल18400044154200
भोकर1440444044404
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड3400043514200
शेवगाव – भोदेगावलाल2400040004000

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज कोल्हापूर बाजारसमिति मध्ये 4181 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज नागपूर बाजारसमिति मध्ये 1500  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 2000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज रामटेक बाजारसमिति मध्ये 28 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 33750 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 250 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1980 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1001 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
कोल्हापूर418150020001000
नागपूरपांढरा1500150020001875
रामटेकउन्हाळी28180020001900
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी3375025019801001
सोलापूरलाल104811001800900
जुन्नरउन्हाळी426055018001400
कळवणउन्हाळी164501501650811
कामठीलोकल14120016001400
जुन्नर -ओतूरउन्हाळी789580015101200
अकोला29750015001200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट1156370015001100
अहमदनगरलाल267821001500600
नागपूरलाल1780100015001375
पुणे- खडकीलोकल2180015001150
चांदवडउन्हाळी130002001500950
संगमनेरउन्हाळी78962001475788
पंढरपूरलाल7062001400850
पुणेलोकल106925001400950
अकोलेउन्हाळी166115113111111
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी50003501305900
देवळाउन्हाळी53502001305900
नाशिकउन्हाळी33963501301750
सातारा1473001300800
हिंगणा2130013001300
राहूरी -वांबोरीउन्हाळी85281001300600
वैजापूरउन्हाळी67882001250750
मनमाडउन्हाळी45001001201850
खेड-चाकण12070012001000
साक्रीलाल35353001200800
सांगली -फळे भाजीपालालोकल18543001200750
पुणे -पिंपरीलोकल12100012001100
वाईलोकल254001200800
उमराणेउन्हाळी115004011200950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी24702501180760
कोपरगावउन्हाळी99603001170750
लासलगाव – निफाडउन्हाळी29303001111750
कोपरगावउन्हाळी61382501059810
सिन्नरउन्हाळी21801001041750
पुणे-मोशीलोकल7042001000600
चाळीसगाव-नागदरोडलोकल31002001000780
जळगावलाल1020350927635
औरंगाबाद4575300900600
मलकापूरलोकल410325900635
धुळेलाल1430100850600
सिन्नर – नायगावउन्हाळी619100850700
भुसावळलाल31800800800
यावललाल160500800630

 

 

अधिक वाचा :

* सोयाबीन खत व्यवस्थापन | ही खते वापरा

* सोयाबीन चे सर्वाधिक उत्पादन देणारे टॉप 10 वाण

* “या” शेतकर्‍यांनी लवकर हे काम करा तरच मिळणार पुढील हफ्ता

* रासायनिक खतांचे दरपत्रक पहीतले का?

* बियाणे खरेदी करताय..तर मग हे पहा

error: Content is protected !!