Bajarbhav: आजचे सोयाबीन,तूर,कापूस,हरभरा,कांदा बाजार भाव 10/06/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 10 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

 

आज उमरखेड-डांकी बाजारसमिति मध्ये 120 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज वाशीम बाजार समिति मध्ये 3000 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4575 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 2203 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5075 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4760 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज उदगीर बाजार समिति मध्ये 2550 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4970 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5060 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5015 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
उमरखेड-डांकीपिवळा120500052005100
वाशीमपिवळा3000457551004800
हिंगणघाटपिवळा2203430050754760
उदगीर2550497050605015
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड199467550514975
मुखेडपिवळा10483050504900
सिंदी(सेलू)पिवळा355470050504860
जालनापिवळा2503450050004850
बीडपिवळा87457150004854
वाशीम – अनसींगपिवळा450475050004800
औराद शहाजानीपिवळा184490049824941
लासलगाव – निफाडपांढरा159440149804935
हिंगोलीलोकल600460049514775
अकोलापिवळा2742410049454600
मलकापूरपिवळा594420049054815
नागपूरलोकल208440049004775
चिखलीपिवळा486452549004712
केजपिवळा88470049004800
आर्वीपिवळा263410048804600
परतूरपिवळा31460048804790
लासलगाव – विंचूर188300048764700
गेवराईपिवळा22445048704660
कोपरगावलोकल201400148674711
तुळजापूर75485048504850
भोकरदनपिवळा12470048504800
राहता3482048204820
सावनेरपिवळा20430047944650
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा214472547754750
औरंगाबाद35420046914445
भोकरपिवळा10444446254535
भंडारापिवळा62445046004480
चोपडापिवळा1440044004400

 

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 1700 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7350 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7435 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 967 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 8025 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7390 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज सावनेर राजा बाजारसमिति मध्ये 1700 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7225 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7225 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपल1700735074357400
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपल967720074007300
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल8025670073907000
सावनेर1700720072257225
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल830700072007150
वरोरा-खांबाडालोकल800600072007000
राळेगाव2510670071907100
वरोरा-माढेलीलोकल569670071507000
उमरेडलोकल302600071207000

 

 

 

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 1 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8950 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8950 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज जालना बाजारसमिति मध्ये 3  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज पुणे बाजारसमिति मध्ये 38 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5900 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज दुधणी बाजारसमिति मध्ये 104 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5105 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
चोपडाबोल्ड1895089508950
जालनाकाबुली3830083008300
पुणे38550059005700
दुधणीलोकल104450051054800
अकोलालोकल826400050004500
उदगीर316440049714685
औराद शहाजानीलाल46485149684918
जालनालोकल321350049224800
आंबेजोबाईलाल30465149014800
आर्वीलोकल170400049004600
हिंगणघाटलोकल929420049004515
उमरेडलोकल507400048804700
सिंदी(सेलू)लोकल670445048754780
नागपूरलोकल402450048514763
मुखेडलाल7485048504850
राहता3482548254825
धामणगाव -रेल्वेचाफा1000460048154700
मलकापूरचाफा185430048054700
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल135470048004750
भोकरदनलोकल3460048004700
सोलापूरगरडा13438047904605
कोपरगावलोकल35300047694051
सावनेरलोकल61459547604660
गेवराईलोकल6436047354500
बाभुळगावलोकल250430047254550
चिखलीचाफा396430047004500
तुळजापूरकाट्या60470047004700
बीडलाल4459146734632
केजलाल7430046504600
धुळेहायब्रीड13445546354455
जळगावचाफा6450046004600
भंडाराकाट्या17460046004600
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड1340045614300
शेवगावलाल3455045504550
भोकर3452945294529
शेवगाव – भोदेगावलाल2450045004500

 

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 16038 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारसमिति मध्ये 318  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 497 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 25800 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1601 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सोलापूरलाल160381002000950
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल31850020001250
चंद्रपूर – गंजवडपांढरा497120018001500
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी258002001601950
कोल्हापूर499650016001000
वडगाव पेठलोकल170100016001200
कामठीलोकल12120016001400
रामटेकउन्हाळी10140016001500
कराडहालवा20150015001500
पंढरपूरलाल11872001500900
जामखेडलोकल1572501500775
चांदवडउन्हाळी110002111432760
बारामतीलाल47630014051100
नागपूरपांढरा1000100014001300
लासलगावउन्हाळी176264001380930
खेड-चाकण200070013001000
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी158363001280850
वैजापूरउन्हाळी55733001250800
सिन्नर – नायगावउन्हाळी4491001201750
पुणे -पिंपरीलोकल1180012001000
राहूरी -वांबोरीउन्हाळी39381001200600
मनमाडउन्हाळी40001001199750
अकोला2285001100700
जुन्नर – नारायणगावचिंचवड155001100800
कोपरगावउन्हाळी119203001088750
येवलाउन्हाळी90002001064800
जळगावलाल13693251050685
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी35903001040800
लासलगाव – निफाडउन्हाळी29503111001700
नागपूरलाल10007001000925
पुणे-मोशीलोकल3612001000600
शेवगावनं. १58080010001000
धुळेलाल698100940740
पुणे- खडकीलोकल8500900700
कोपरगावउन्हाळी6678225900701
येवला -आंदरसूलउन्हाळी5000150863725
औरंगाबाद1846100800450
शेवगावनं. २1920400700700
भुसावळउन्हाळी46500500500
शेवगावनं. ३860100300300

 

 

 

 

आजचे तूर बाजार भाव : Tur Bajarbhav Today

 

आज दुधणी बाजारसमिति मध्ये 480 क्विंटल तुरी ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 10000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10620 रुपये प्रती क्विंटल होता tur bajarbhav today. आज तुरी चा सर्वसाधारण दर हा 10300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज जालना बाजारसमिति मध्ये 111  क्विंटल तुरी ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10501 रुपये प्रती क्विंटल होता tur bajarbhav today. आज तुरी चा सर्वसाधारण दर हा 9500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज उदगीर बाजारसमिति मध्ये 310 क्विंटल तुरी ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 10050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10500 रुपये प्रती क्विंटल होता tur bajarbhav. आज तुरी चा सर्वसाधारण दर हा 10275 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 1137 क्विंटल तुरी ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10475 रुपये प्रती क्विंटल होता tur bajarbhav. आज तुरी चा सर्वसाधारण दर हा 9250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील तुरी आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

तूर बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
दुधणीलाल480100001062010300
जालनापांढरा1116000105019500
उदगीर310100501050010275
हिंगणघाटलाल11379000104759250
अकोलालाल11656500104009600
मलकापूरलाल11809200102409845
हिंगोलीगज्जर18098001023010015
गेवराईपांढरा1599001022510050
औराद शहाजानीपांढरा25100751020110138
औराद शहाजानीलाल17100001015110076
नागपूरलाल1529300101009900
सिंदी(सेलू)लाल619800100109900
तुळजापूरलाल5100011000110001
बीडपांढरा1100011000110001
उमरेडलोकल279000100009500
सावनेरलाल135956099929825
आर्वीलाल145910099309750
परतूरपांढरा20970098369800
चिखलीलाल130840098009100
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल65960098009700
पैठण8870096509452
केजपांढरा3820095009201
धुळेलाल3750094008500
भोकर5888893009094
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड1910191019101
औरंगाबादपांढरा2800090008500
भंडारालाल2850085008500
राहूरी -वांबोरी2750075007500

 

 

अधिक वाचा :

* कुसुम सोलर पंप अर्ज करा फक्त रु. 15/- मध्ये …

* फळबाग सोडत यादी जून 2023

* कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट जून 2023

error: Content is protected !!