आजचे शेतमाल बाजार भाव 19/06/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 19 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

Bajarbhav: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज वाशीम – अनसींग बाजारसमिति मध्ये 210 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4850 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5300  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज आंबेजोबाई बाजार समिति मध्ये 280 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4991 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5231 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज सोलापूर बाजार समिति मध्ये 44 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5010 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5210 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5180 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज पिंपळगाव(ब) – पालखेड बाजार समिति मध्ये 223 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3880 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5201 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5075 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
वाशीम – अनसींगपिवळा210485053005000
आंबेजोबाईपिवळा280499152315100
सोलापूरलोकल44501052105180
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड223388052015075
मेहकरलोकल480420052004900
बीडपिवळा210485052005073
लासलगाव351409951995080
कारंजा4500465051705010
नागपूरलोकल287460051705028
लासलगाव – विंचूर381300051404950
यवतमाळपिवळा610455551404847
माजलगाव638420051305051
केजपिवळा148505051115091
तुळजापूर95490051005000
अकोलापिवळा1906406251005000
वाशीमपिवळा4500450551004800
मुरुमपिवळा285455150914921
अमरावतीलोकल4794495050815015
मलकापूरपिवळा162410050805000
लासलगाव – निफाडपांढरा175440050615025
राजूरापिवळा78504550605055
चिखलीपिवळा242460050504825
जिंतूरपिवळा169480050504955
काटोलपिवळा275380050404550
मोर्शी512470050304865
जालनापिवळा2236400050304950
वर्धापिवळा195426050054750
कोपरगावलोकल49400050024966
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा204480050004900
वणीपिवळा248442550004700
चिमुरपिवळा50450050004800
राहता16470049714926
शहादा8495149514951
आर्वीपिवळा225430049504750
देउळगाव राजापिवळा50450049504800
चोपडापिवळा25493649364936
गेवराईपिवळा19460049354750
गंगाखेडपिवळा17480049004800
पाथरीपिवळा9400048504700
सिल्लोड12470048004800
पांढरकवडापिवळा40470048004775
औरंगाबाद4472147214721
भोकरपिवळा26464947004675
जामखेडपिवळा10400046004300
शेवगावपिवळा8440044004400

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 814 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7150 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7390 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7350 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज देउळगाव राजा बाजारसमिति मध्ये 1500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7070 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7250 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7140 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 380 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6540 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7225 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 6950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज काटोल बाजारसमिति मध्ये 95 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7150 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिंदी(सेलू)लांब स्टेपल814715073907350
देउळगाव राजालोकल1500707072507140
वर्धामध्यम स्टेपल380654072256950
काटोललोकल95690071507000
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल480690071007000

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 11585 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 11585 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 11585 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 10  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9299 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 132 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9041 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 55 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7301 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6599 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अकोलाकाबुली3115851158511585
चोपडाबोल्ड10929995009500
शहादा132370093009041
लासलगावलोकल55380073016599
मुंबईलोकल518560065005800
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड7356163016000
पुणे37570059005800
कल्याणहायब्रीड13520055005300
बीडलाल1455053015301
करमाळा13360049514600
कारंजा850452049054770
अमरावतीलोकल1134455048514700
सोलापूरगरडा24444548504785
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल165475048504800
अकोलालोकल281410548454575
नागपूरलोकल189450048344751
वर्धालोकल129437548054550
मंगळवेढा14425048004750
वाशीमचाफा900456048004650
जालनालोकल222355048004750
देउळगाव राजालोकल3460048004700
मेहकरलोकल360420048004650
शेगावलोकल21460048004700
यवतमाळलोकल20458547554670
मोर्शी298460047504675
आर्वीलोकल82400047504600
सटाणालोकल10429147264660
माजलगाव50430047254600
चिखलीचाफा340425147114481
राहता1470047004700
तुळजापूरकाट्या45470047004700
गेवराईलाल19430047004500
मुरुमलाल13420047004450
कोपरगावलोकल5420047004691
काटोललोकल53440046614575
मलकापूरचाफा115402546554395
लासलगाव – निफाडलोकल3380146534501
जिंतूरलाल1465046504650
शेवगावलाल12465046504650
केजलाल27457646504600
पाथरीलोकल12300046504450
पाचोराचाफा13460846214611
वणीलोकल25430046104500
चाळीसगाव10340146024436
अमळनेरचाफा200440046004600
धुळेहायब्रीड6383046004255
भंडाराकाट्या12400046004200
जामखेडलोकल7420046004400
सिल्लोड9440045504500
दोंडाईचा11300045004400
चिमुरलाल55440045004450
भोकर7388944814185
दौंड-पाटसलाल1400040004000

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारसमिति मध्ये 468 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 12535  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पेन बाजारसमिति मध्ये 600 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 29226 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1701 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1051 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल468100024001700
सोलापूरलाल125351002000900
पेनलाल600160018001600
लासलगावउन्हाळी2922650017011051
सटाणाउन्हाळी177501001660825
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी475002001640950
कोल्हापूर475550016001000
कामठीलोकल56120016001400
संगमनेरउन्हाळी110422001501850
अकोला43250015001000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट1814470015001100
नागपूरलाल1770100015001125
चांदवडउन्हाळी130002001452700
कराडहालवा24950014001400
पुणेलोकल124705001400950
कल्याणनं. १3120014001300
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी247004001400951
नाशिकउन्हाळी49163501301750
सातारा1203001300800
मंगळवेढा19150013001200
पुणे-मांजरीलोकल12780013001100
शेवगावनं. १17208001300800
राहूरी -वांबोरीउन्हाळी87851001300700
बारामतीलाल2412001250900
इंदापूरउन्हाळी4211001250550
वैजापूरउन्हाळी59422501210700
देवळाउन्हाळी114501001205800
जुन्नर – नारायणगावचिंचवड283001200800
पुणे -पिंपरीलोकल11100012001100
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळी200002001131700
मनमाडउन्हाळी60001501112700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी73402501105725
राहताउन्हाळी6803521100775
येवला -आंदरसूलउन्हाळी50002001070750
लासलगाव – निफाडउन्हाळी41153001031700
औरंगाबाद19391001000550
जळगावलाल10753751000677
वाईलोकल606001000800
येवलाउन्हाळी12000150999750
सिन्नर – नायगावउन्हाळी977200975750
धुळेलाल208100880700
चाळीसगाव-नागदरोडलोकल9000200851600
शेवगावनं. २2170400700700
शेवगावनं. ३2030100300300

आजचे तूर बाजार भाव : Tur Bajarbhav Today

आज दुधणी बाजारसमिति मध्ये 215 क्विंटल तुरी ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10565 रुपये प्रती क्विंटल होता tur bajarbhav today. आज तुरी चा सर्वसाधारण दर हा 10000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 783  क्विंटल तुरी ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10300 रुपये प्रती क्विंटल होता tur bajarbhav today. आज तुरी चा सर्वसाधारण दर हा 9400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मुरुम बाजारसमिति मध्ये 14 क्विंटल तुरी ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 10130 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10200 रुपये प्रती क्विंटल होता tur bajarbhav. आज तुरी चा सर्वसाधारण दर हा 10165 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मलकापूर बाजारसमिति मध्ये 546 क्विंटल तुरी ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10200 रुपये प्रती क्विंटल होता tur bajarbhav. आज तुरी चा सर्वसाधारण दर हा 9800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील तूर आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

तूर बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
दुधणीलाल21578001056510000
अकोलालाल7838100103009400
मुरुमगज्जर14101301020010165
मलकापूरलाल5468000102009800
तुळजापूरलाल5102001020010200
नागपूरलाल2429200101019876
जालनापांढरा1646500101009750
अक्कलकोटलाल6095001007510000
बीडपांढरा66000100018775
वाशीमलाल15008650100009250
गंगाखेडलाल49800100009800
गेवराईपांढरा109500100009750
कारंजा1000900099559585
मेहकरलाल70920099509700
वर्धालोकल40922599509650
काटोललोकल80930099319550
यवतमाळलाल94947599009687
अमरावतीलाल1665950098769688
मोर्शी402950098709685
माजलगावपांढरा55850098509700
वाशीम – अनसींगलाल60955098009600
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल63960098009700
आर्वीलाल70900097909550
करमाळापांढरा1970097009700
वणीलाल28840596259300
चिखलीलाल58800095008750
पाचोरालाल8939094909451
केजपांढरा6770194008600
भोकर24760692268416
औरंगाबादपांढरा1920192019201
चाळीसगावलाल8650090008700
पाथरीपांढरा2090006500
देवळालाल1750075007500

 

 

अधिक वाचा :

* सोयाबीन खत व्यवस्थापन | ही खते वापरा

* सोयाबीन चे सर्वाधिक उत्पादन देणारे टॉप 10 वाण

* “या” शेतकर्‍यांनी लवकर हे काम करा तरच मिळणार पुढील हफ्ता

* रासायनिक खतांचे दरपत्रक पहीतले का?

* बियाणे खरेदी करताय..तर मग हे पहा

* कृषि विद्यापीठ मध्ये जिवाणू खते विक्री साठी उपलब्ध

* मध्यवर्ती रोपवाटिका फळझाडे (कलमे) विक्री सुरू झाली

error: Content is protected !!