आजचे शेतमाल बाजार भाव 02/06/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 02 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज उमरखेड-डांकी बाजारसमिति मध्ये 120 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today 

 

आज पालम बाजार समिति मध्ये 20 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज देवणी बाजार समिति मध्ये 50 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5052 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4876 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 3346 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3880 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5040 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
उमरखेड-डांकीपिवळा120500052005100
पालमपिवळा20490051004950
देवणीपिवळा50470050524876
हिंगणघाटपिवळा3346388050404100
अहमहपूरपिवळा900430049974535
कारंजा4000455049854710
उमरेडपिवळा2524400049754850
लासलगाव438300049514860
उदगीर1820488049314905
सोलापूरलोकल96464049004845
आर्वीपिवळा235420049004650
वाशीम – अनसींगपिवळा300465049004800
आंबेजोबाईपिवळा300449049004800
लासलगाव – निफाडपांढरा60440048964821
हिंगोलीलोकल600450048954697
यवतमाळपिवळा536460048954747
अकोलापिवळा2719422548854600
औराद शहाजानीपिवळा35470048754737
तुळजापूर60485048504850
नागपूरलोकल290440048504738
चाकूरपिवळा75442148414717
लासलगाव – विंचूर156300048254700
कोपरगावलोकल56400048084740
काटोलपिवळा50458148014690
सिल्लोड18470048004800
वाशीमपिवळा2400437048004500
आष्टी (वर्धा)पिवळा118400048004700
परतूरपिवळा13470047964750
राहता16469647904750
वैजापूर25450547254700
वर्धापिवळा92417547054550
शहादा27400047004500
राहूरी -वांबोरी10460047004650
चिखलीपिवळा423440047004550
नांदगावपिवळा3425146994451
गेवराईपिवळा68450046924550
जळगाव86460046754675
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा205460046504625
भोकरपिवळा63400046004300
जिंतूरपिवळा2400046004000
राजूरापिवळा60453545654540
चोपडालोकल5441144114411
देउळगाव राजापिवळा10400044004300
पैठणपिवळा4439043904390
गंगापूरपिवळा31160043103153

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 3000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7620 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7340 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 659 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज राळेगाव बाजारसमिति मध्ये 2180 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7495 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7350 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 860 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6875 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7450 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल3000700076207340
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपल659710075007300
राळेगाव2180680074957350
वर्धामध्यम स्टेपल860687574507050
उमरेडलोकल147730074207300
देउळगाव राजालोकल600700573957240
आष्टी (वर्धा)ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल124610073507200
वरोरा-खांबाडालोकल270715073107200
वरोरा-माढेलीलोकल160700073007150
काटोललोकल98700072507100
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल360675071007000
नरखेडनं. १53670071006900

 

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9901 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10926 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10926 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 6  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 10400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10400 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 113 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4599 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9046 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8300 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 18 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8900 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7601 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
चोपडाजंबु299011092610926
अकोलाकाबुली6104001040010400
शहादा113459990468300
चोपडाबोल्ड18700089007601
लासलगावलोकल19461663754617
वैजापूरकाबुली6590061856105
नांदगावलोकल13330060254501
मुंबईलोकल850500060005500
पुणे35550058005650
कल्याणहायब्रीड3510055005250
दुधणीलोकल208437551004650
उदगीर300400049154457
औराद शहाजानीलाल36470048964798
देवणीलोकल8460048804740
अहमहपूरलोकल120420048704535
हिंगणघाटलोकल1780350048654200
कारंजा1150458048404710
अक्कलकोटहायब्रीड19460048004700
आष्टी (वर्धा)94400047804650
अकोलालोकल941341047804500
नागपूरलोकल698440047584669
वाशीमचाफा1500445047514600
हिंगोली355440047504575
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल185465047504700
यवतमाळलोकल275445047404595
आर्वीलोकल155400047254550
परतूरलोकल13470047254716
राहता6450147004600
भंडाराकाट्या4450047004600
मेहकरलोकल640410047004400
सोलापूरगरडा19452546904650
वर्धालोकल31425046904450
राजूरा8468546854685
काटोललोकल120400046704450
चिखलीचाफा420425146514451
तुळजापूरकाट्या45465046504650
चाकूरलाल11400046314432
शेवगावलाल9462546254625
वरोरा-खांबाडालाल76430046104450
वैजापूर5435046004530
गेवराईलोकल17415546004350
देउळगाव राजालोकल3440046004500
कोपरगावलोकल16430045964500
गंगापूरहायब्रीड24380045604400
देवळालोकल3439045604465
करमाळा24400045514500
चोपडाचाफा2450045514551
दोंडाईचा10350045004450
भोकर24360044504025
पालमलाल18425044004300
लासलगाव – निफाडलोकल2435143514351
पैठण1420042004200

 

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 16568 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 30000  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1690 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 28 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9120000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 503 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सोलापूरलाल165681001800850
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी300002001690800
कामठीलोकल28120016001400
चंद्रपूर – गंजवडपांढरा503130015001400
कोल्हापूर53044001400900
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल4802001400800
पारनेरउन्हाळी87311001400850
चांदवडउन्हाळी110002111376600
संगमनेरउन्हाळी127662001365782
लासलगावउन्हाळी163203001340800
सटाणाउन्हाळी143901001340765
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट90725001300900
खेड-चाकण757001200900
पुणेलोकल130975001200850
पुणे -पिंपरीलोकल2100012001100
नाशिकउन्हाळी29103001150550
मंगळवेढा672001130810
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी135324001127775
देवळाउन्हाळी84501001100800
मनमाडउन्हाळी30002001091600
लासलगाव – निफाडउन्हाळी18053001051700
कोपरगावउन्हाळी81001001049730
गंगापूरउन्हाळी2771001025567
पुणे-मोशीलोकल4273001000650
कल्याणनं. १38001000900
येवला -आंदरसूलउन्हाळी5000100969725
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी2040200955600
जुन्नर – नारायणगावचिंचवड8300900500
पुणे- खडकीलोकल13400900650
येवलाउन्हाळी7000100891650
कोपरगावउन्हाळी4890225876701
सिन्नरउन्हाळी1975100871600
सिन्नर – नायगावउन्हाळी341100821500
अकोला212300800700
जळगावलाल871250650400
भुसावळलाल97500500500

 

अधिक वाचा :

* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा

* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?

* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर

* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?

* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता

* पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे

error: Content is protected !!