आजचे शेतमाल बाजार भाव 14/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 14 May 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आजचे शेतमाल बाजार भाव 14/05/2023 | Maharashtra apmc bajarbhav today 14 May 2023

 

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे..

 

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

 

आज देवणी बाजारसमिति मध्ये 29 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5051  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5220  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5135 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज उदगीर बाजार समिति मध्ये 3300 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5131 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5090 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज सिल्लोड बाजार समिति मध्ये 32 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज पैठण बाजार समिति मध्ये 17 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4461 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4461 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4461 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
देवणीपिवळा29505152205135
उदगीर3300505051315090
सिल्लोड32490050005000
पैठणपिवळा17446144614461

 

नक्की वाचा  :  बियाणे अनुदान असा करा अर्ज

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

 

आज नरखेड बाजारसमिति मध्ये 189 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8000 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 2000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7750 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज यावल बाजारसमिति मध्ये 22 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7320 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7730 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7520 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज राळेगाव बाजारसमिति मध्ये 2570 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7550 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7475 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

 

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज उदगीर बाजारसमिति मध्ये 470 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4940 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4870 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज देवणी बाजारसमिति मध्ये 7  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4660 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4771 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4715 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज पैठण बाजारसमिति मध्ये 1 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4521 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4521 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4521 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज शेवगाव बाजारसमिति मध्ये 5 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
उदगीर470480049404870
देवणीलोकल7466047714715
पैठण1452145214521
शेवगावलाल5450045004500

 

नक्की वाचा  :  आता शेतकर्‍यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

 

आज जुन्नर –ओतूर बाजारसमिति मध्ये 10219 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज जुन्नर –आळेफाटा बाजारसमिति मध्ये 12194  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1100 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज पारनेर बाजारसमिति मध्ये 12529 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1100 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज दौंड-केडगाव  बाजारसमिति मध्ये 5800 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 250 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1050 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
जुन्नर -ओतूरउन्हाळी102195001200900
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवड121944001100800
पारनेरउन्हाळी125291001100700
दौंड-केडगाव58002501050700
भुसावळलाल144100010001000
पुणेलोकल155544001000700
पुणे- खडकीलोकल415001000750
रामटेकउन्हाळी488001000900
सातारा657500900700
धाराशिवलाल13700900800
पुणे -पिंपरीलोकल7700800750
पैठणउन्हाळी7125150750475
जुन्नर – नारायणगावचिंचवड16300700500
अकलुजलाल215200700550
पुणे-मोशीलोकल689200700450
कोपरगावउन्हाळी3465225690635

 

 

अधिक वाचा :

* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता

* पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे

* आता शेतकर्‍यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत

* या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू

error: Content is protected !!