आजचे शेतमाल बाजार भाव 20/06/2023 | All apmc bajarbhav today 20 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Bajarbhav: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

bajarbhav today krishivibhag new 

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज लातूर बाजारसमिति मध्ये 10164 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5241  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.   Soyabean Bajarbhav Today

 

आज वाशीम – अनसींग बाजार समिति मध्ये 250 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4750 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज देवणी बाजार समिति मध्ये 5 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5155 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5177 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज वाशीम बाजार समिति मध्ये 3000 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4570 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5170 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
लातूरपिवळा10164505052415100
वाशीम – अनसींगपिवळा250475052004850
देवणीपिवळा5515552005177
वाशीमपिवळा3000457051704850
बीडपिवळा131470051614918
लासलगाव – विंचूर179300051525000
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड202450051515000
हिंगोलीलोकल500480051514975
उदगीर1695505051505115
चाकूरपिवळा92200151504733
मुखेडपिवळा6460051504800
कारंजा3500465051354990
सोलापूरलोकल18500051355085
अकोलापिवळा3735405051104795
मलकापूरपिवळा381425051005050
केजपिवळा90485151005000
औराद शहाजानीपिवळा35491550915003
मेहकरलोकल680420050804820
यवतमाळपिवळा548460050804840
लासलगाव – निफाडपांढरा205450050665021
सोनपेठपिवळा96465150635000
नागपूरलोकल529450050504913
जालनापिवळा2896400050505000
अमरावतीलोकल4137480050354917
माजलगाव233440050254900
तुळजापूर50502550255025
मुरुमपिवळा168490150214961
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा175480050004900
सेनगावपिवळा113400050004600
चिमुरपिवळा10480050004950
काटोलपिवळा196420049814600
वर्धापिवळा120431049804750
कोपरगावलोकल62430149764575
राहता12465149714900
राजूरापिवळा195465049554845
आर्वीपिवळा310430049504775
गेवराईपिवळा22450049004700
देउळगाव राजापिवळा4450049004800
भोकरदन -पिपळगाव रेणूपिवळा8470048504800
शहादा40479948254799
औरंगाबाद8450048114655
सिल्लोड26470048004800
भोकरपिवळा1480048004800
तासगावपिवळा24466048004730
बुलढाणा-धडपिवळा232450048004600
भंडारापिवळा2470047004700
पैठणपिवळा1438143814381

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 1100 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7270 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7350 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सेलु बाजारसमिति मध्ये 2356 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6005 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7380 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7325 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 6010 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7370 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज देउळगाव राजा बाजारसमिति मध्ये 1500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7240 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपल1100727074007350
सेलु2356600573807325
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल6010670073707100
देउळगाव राजालोकल1500705072407150
वर्धामध्यम स्टेपल440651072007000
मनवतलोकल420060071907100
वरोरा-माढेलीलोकल520680071507000
काटोललोकल110690071507000
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल270680071257000

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 27 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 11005 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9285 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 6  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6399 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8699 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 787 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव(ब) – पालखेड बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6201 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अकोलाकाबुली276000110059285
शहादा6639990008699
मुंबईलोकल787560065005800
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड2600062016100
पुणे35560058005700
जळगावलाल11525552555255
देवणीलोकल4492250114966
दौंड-केडगावलाल40400050004400
लातूरलाल2530430049804800
औराद शहाजानीलाल40482049734896
दुधणीलोकल64460049504800
उदगीर166400049124456
अकोलालोकल262410049004700
हिंगणघाटलोकल905340049004200
कारंजा325440048854620
मुर्तीजापूरलोकल750445048654695
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल149475048504800
नागपूरलोकल416440048504738
मेहकरलोकल390420048254700
अमरावतीलोकल768465048104730
देवळालोकल1460048054805
दोंडाईचा21410048004700
जालनालोकल175365048004750
यवतमाळलोकल75424547904517
वर्धालोकल49413047904600
सोनपेठगरडा7457647804700
आर्वीलोकल27400047654600
परतूरलोकल6350147604720
देउळगाव राजालोकल8440047514600
माजलगाव51400047504600
मुरुमलाल11460047504675
मलकापूरचाफा92422047254465
गेवराईलोकल27341047224200
राजूरा3472047204720
राहता16375147004600
तुळजापूरकाट्या60470047004700
कोपरगावलोकल12380147004575
सेनगावलोकल30390047004200
सटाणालोकल9459146814591
धुळेहायब्रीड30462146754621
केजलाल29420046504575
बीडलाल5385046414377
काटोललोकल65444146404500
चाळीसगाव6440046004402
चाकूरलाल8430046004500
कुर्डवाडीहायब्रीड15410045004401
चिमुरलाल50440045004450
भंडाराकाट्या1440044004400
पैठण2435143514351
भोकर6350035003500

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 823 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2500 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 2000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारसमिति मध्ये 369  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 37500 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1980 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 17400 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1951 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
चंद्रपूर – गंजवड823150025002000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल369100024001700
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी375002001980900
लासलगावउन्हाळी174004001951900
सोलापूरलाल114431001900900
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवड1156750017101000
सटाणाउन्हाळी172201001675850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट1159380016001200
दौंड-केडगाव166630016001000
कामठीलोकल6120016001400
रामटेकउन्हाळी10140016001500
कळवणउन्हाळी155002001550801
चांदवडउन्हाळी160002001525750
कोल्हापूर348550015001000
अकोला82550015001000
नागपूरपांढरा2000100015001375
राहता84802001400950
कराडहालवा24980014001400
पुणेलोकल138155001400950
देवळाउन्हाळी83501501400850
खेड-चाकण15070013001000
सातारा3233001300800
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी227803001300850
नाशिकउन्हाळी45103001251700
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळी200002501148800
मनमाडउन्हाळी55001001138800
कोपरगावउन्हाळी116403001117730
पुणे -पिंपरीलोकल7110011001100
लासलगाव – निफाडउन्हाळी31153001100751
जळगावलाल7773251000750
मलकापूरलोकल9304001000500
येवला -आंदरसूलउन्हाळी50002001000700
औरंगाबाद2830150950550
चाळीसगाव-नागदरोडलोकल3200200911600
सिन्नर – नायगावउन्हाळी825200900600
कोपरगावउन्हाळी6066225900775
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी5340200900630
धुळेलाल2088100880700
सिन्नरउन्हाळी2176100806600
पुणे-मोशीलोकल282300800550
भुसावळउन्हाळी55800800800

 

 

अधिक वाचा :

* सोयाबीन खत व्यवस्थापन | ही खते वापरा

* सोयाबीन चे सर्वाधिक उत्पादन देणारे टॉप 10 वाण

* “या” शेतकर्‍यांनी लवकर हे काम करा तरच मिळणार पुढील हफ्ता

* रासायनिक खतांचे दरपत्रक पहीतले का?

error: Content is protected !!