आजचे शेतमाल बाजार भाव 29/05/2023 | apmc bajarbhav today 29 May 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today market rate today soyabin cotton gram onion
bajarbhav today

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज जालना बाजारसमिति मध्ये 2641 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4300  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 3866 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5070 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4480 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज अहमहपूर बाजार समिति मध्ये 1002 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5051 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4775 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 14 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4925 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4980 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.  Soyabean Bajarbhav Today 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
जालनापिवळा2641430051004850
हिंगणघाटपिवळा3866410050704480
अहमहपूरपिवळा1002450050514775
मुखेडपिवळा14492550504980
औराद शहाजानीपिवळा95492050004960
मेहकरलोकल930420049604700
अकोलापिवळा1690400049554505
वाशीम – अनसींगपिवळा150465049504750
आष्टी- कारंजापिवळा167415049504775
नागपूरलोकल214450049004800
आर्वीपिवळा280400049004700
चिखलीपिवळा622440049004650
चांदूर-रल्वे.पिवळा95479049004850
माजलगाव552440048944700
यवतमाळपिवळा518435048904620
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड128470048864840
अमरावतीलोकल5166475048814815
बीडपिवळा198460048714774
लासलगाव – विंचूर86300048704700
लासलगाव489300048514780
लासलगाव – निफाडपांढरा173382048514821
तुळजापूर75485048504850
मोर्शी512460048304715
शहादा108475148214800
काटोलपिवळा83400048004600
अंबड (वडी गोद्री)लोकल31415047704290
वरोरापिवळा43445047704600
राहता17429047694700
वणीपिवळा261420547304500
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा188460047004650
देउळगाव राजापिवळा10410047004500
गंगापूरपिवळा3450045004500
चिमुरपिवळा45440045004450
मालेगावपिवळा4447044704470
चाळीसगावपिवळा30410042004150
जामखेडपिवळा4400042004100

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज सिरोंचा बाजारसमिति मध्ये 60 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सेलु बाजारसमिति मध्ये 3011 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7445 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7380 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 4200 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7290 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 6730 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज उमरेड बाजारसमिति मध्ये 470 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7200 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिरोंचा60730077007400
सेलु3011630074457380
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल4200630072906730
उमरेडलोकल470700072007100
राळेगाव1550670071907000
वरोरालोकल300700071007050
काटोललोकल121650070506800
देउळगाव राजालोकल600620069906500
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल400660068506800
नरखेडनं. १209660068506700
भद्रावती118645067006575

 

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज धुळे बाजारसमिति मध्ये 12 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9400 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 186  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4001 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8435 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8234 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मालेगाव बाजारसमिति मध्ये 34 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7900 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4551 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 44 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6399 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4651 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
धुळेहायब्रीड12300094005050
शहादा186400184358234
मालेगावकाट्या34440079004551
लासलगावलोकल44380063994651
लासलगाव – निफाडलोकल3550062006051
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड1442160515000
मुंबईलोकल714500060005500
पुणे37540058005600
कल्याणहायब्रीड3510054005220
औरंगाबादगरडा5450052004800
दुधणीलोकल60415050604550
भंडाराकाट्या1500050005000
औराद शहाजानीलाल24477148554813
मुखेडलाल14470048504800
जालनालोकल433440048504700
अहमहपूरलोकल138420048504525
देवळालोकल3430048004500
अकोलालोकल1172381047904400
मोर्शी400460047704685
नागपूरलोकल598430047324625
हिंगणघाटलोकल2420370047254215
संगमनेर4450047004600
मंगळवेढा28440047004600
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल140460047004650
शेवगाव – भोदेगावलाल6470047004700
यवतमाळलोकल210437546954535
बीडलाल29449146884621
राहता7420046814600
आष्टी- कारंजालाल43410046754450
काटोललोकल35462146514635
तुळजापूरकाट्या60465046504650
अमरावतीलोकल2106445046504550
मेहकरलोकल640410046454400
आर्वीलोकल215400046304500
माजलगाव56410046004500
जामखेडकाट्या14420046004400
वणीलोकल92430045954400
करमाळा25400045514400
चिखलीचाफा600420045514375
वाशीम – अनसींगचाफा15435045504450
वरोरालोकल18440045504450
देउळगाव राजालोकल6360045004100
परांडालोकल1450045004500
जामखेडलोकल13420044004300

 

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 23662 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 42500  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1700 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 751 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 23 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कोल्हापूर बाजारसमिति मध्ये 8539 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सोलापूरलाल236621001800800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी425002001700751
कामठीलोकल23120016001400
कोल्हापूर85394001400800
पेनलाल798120014001200
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल5703001400850
पुणेलोकल125235001300900
मनमाडउन्हाळी30001001251600
लासलगावउन्हाळी160964001231850
संगमनेरउन्हाळी157712001225712
नाशिकउन्हाळी40953001200750
वैजापूरउन्हाळी34372001200700
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी126543501145800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट161084001100750
जुन्नर – नारायणगावचिंचवड203001100700
कल्याणनं. १3100011001050
लासलगाव – निफाडउन्हाळी23703751100651
देवळाउन्हाळी99501001015800
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळी140002101002700
कराडहालवा24950010001000
पुणे- खडकीलोकल255001000750
येवला -आंदरसूलउन्हाळी60001501000700
सातारा86300900600
सिन्नरउन्हाळी2520100826500
अकोला200300800700
मंगळवेढा11140800510
नागपूरलाल1380600800750
पुणे -पिंपरीलोकल3800800800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी2190200800550
सिन्नर – नायगावउन्हाळी230100781450
राहताउन्हाळी360215756375
चाळीसगाव-नागदरोडलोकल1822150725400
पुणे-मोशीलोकल268200700450
औरंगाबाद3100100650375

 

अधिक वाचा :

* कुसुम सोलर Solar Pump पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा

* वैयक्तिक शेततळे Farm Pond ऑनलाइन अर्ज केला का?

* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा Crop Insurance मंजूर

* महाडीबीटी बियाणे Seeds अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?

* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता

* पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे

* आता शेतकर्‍यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी DAP खत

error: Content is protected !!