Bajarbhav Today: आजचे शेतमाल बाजार भाव 14/06/2023 | Maharashtra bajarbhav today 14 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

Bajarbhav Today: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज वाशीम बाजारसमिति मध्ये 2400 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4505 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज सिंदी(सेलू) बाजार समिति मध्ये 958 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4650 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4925 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 2726 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5090 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4350 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज जालना बाजार समिति मध्ये 1427 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
वाशीमपिवळा2400450551004800
सिंदी(सेलू)पिवळा958465051004925
हिंगणघाटपिवळा2726300050904350
जालनापिवळा1427420050504900
कारंजा3500465050254900
लासलगाव439300050164960
आंबेजोबाईपिवळा260455150094850
लासलगाव – निफाडपांढरा219300050014931
वाशीम – अनसींगपिवळा250465050004800
उमरेडपिवळा2740420050004850
चिमुरपिवळा65450050004700
हिंगोलीलोकल550455549904772
यवतमाळपिवळा308440049804690
औराद शहाजानीपिवळा139490049604930
अकोलापिवळा2330400049504550
मुर्तीजापूरपिवळा1360460549504825
मेहकरलोकल720400049404700
चिखलीपिवळा400450049114705
चाकूरपिवळा45430049024806
माजलगाव488440049004800
नागपूरलोकल238430049004750
आर्वीपिवळा240410049004650
काटोलपिवळा92422549004650
गेवराईपिवळा72450048924696
परतूरपिवळा36445048744850
कोपरगावलोकल108455148644785
राहता25475048624800
तुळजापूर85470048504800
मुरुमपिवळा38450148504751
चांदूर बझारपिवळा126419048414671
वैजापूर17471548354810
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा195470048004750
देउळगाव राजापिवळा9450048004700
औरंगाबाद22475047904770
चाळीसगावपिवळा18459047514709
पाचोरा20475047504750
भोकरपिवळा126445047504600
शहादा46472647264726
जळगाव91472547254725
धुळेहायब्रीड23439046004485
राहूरी -वांबोरी7300143504000

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 7000 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7380 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 2750 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7050 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7360 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7290 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 1340 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7250 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज राळेगाव  बाजारसमिति मध्ये 3140 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7180 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7050 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल7000680073807050
सिंदी(सेलू)लांब स्टेपल2750705073607290
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपल1340710072507200
राळेगाव3140680071807050
देउळगाव राजालोकल1500670071507000
काटोललोकल84700071507100
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल530680071257050

नक्की वाचा  :  कृषि विद्यापीठ मध्ये जिवाणू खते विक्री साठी उपलब्ध

 

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज अकोला बाजारसमिति मध्ये 9 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9360 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7680 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पारोळा बाजारसमिति मध्ये 9  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4485 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8600 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4505 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 25 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8451 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 37 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8300 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अकोलाकाबुली9600093607680
पारोळाचाफा9448586004505
शहादा25420084518000
लासलगावलोकल37370083006400
जळगावकाबुली2660066006600
मुंबईलोकल393560065005800
वैजापूरकाबुली6610061006100
नांदगावलोकल10452161004650
पुणे35545058505650
करमाळा4470055004700
कल्याणहायब्रीड3520055005300
दुधणीलोकल39470051004900
औराद शहाजानीलाल35490049704935
हिंगणघाटलोकल1121310049554220
अकोलालोकल594413049504600
मुर्तीजापूरलोकल600455048904715
कारंजा600426048654620
चांदूर बझारलोकल91420048604650
हिंगोली150450048354667
जालनालोकल266450048354800
यवतमाळलोकल74440048304615
देउळगाव राजालोकल3430048264600
नागपूरलोकल452440048124709
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल194470048004750
मुरुमलाल34470148004751
सिंदी(सेलू)लोकल391453048004675
परतूरलोकल12464147704700
आर्वीलोकल82400047504600
कोपरगावलोकल10450047494699
वैजापूर39430047404600
गेवराईलोकल24427447354500
मेहकरलोकल390410047204650
चिखलीचाफा371430047114505
तुळजापूरकाट्या45460047004650
सटाणालोकल8320047004622
राहता10455046994600
चाळीसगाव10428046814450
धुळेहायब्रीड26383046804260
माजलगाव36431146754600
देवळालोकल1400046754650
काटोललोकल61380046684250
चाकूरलाल6440046264555
दोंडाईचा36410046004500
अक्कलकोटहायब्रीड220450046004550
परांडालोकल2410046004100
पाचोराचाफा10440045804451
औरंगाबादकाबुली3455045504550
राहूरी -वांबोरी3400145014250
भोकर11440044254412

 

 

नक्की वाचा  :  मध्यवर्ती रोपवाटिका फळझाडे (कलमे) विक्री सुरू झाली

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 42500 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2700 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारसमिति मध्ये 339  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2400 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 741 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2350 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज नागपूर बाजारसमिति मध्ये 1600 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1875 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी4250020027001100
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल339100024001700
चंद्रपूर – गंजवड741100023501800
नागपूरपांढरा1600150020001875
सोलापूरलाल132971001800800
लासलगावउन्हाळी3132450017001001
कामठीलोकल22120016001400
कल्याणनं. १3150016001550
कोल्हापूर350350015001000
कराडहालवा15050015001500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट1203570014001050
पुणेलोकल62255001400950
पुणे -पिंपरीलोकल254001400900
संगमनेरउन्हाळी98362001400800
पारनेरउन्हाळी64391001400750
सटाणाउन्हाळी15585501375750
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी65004001351900
चांदवडउन्हाळी180002001303680
सातारा268100013001150
मंगळवेढा1291601300900
बारामतीलाल70630013001000
मनमाडउन्हाळी60002001300850
कळवणउन्हाळी73001501205701
नाशिकउन्हाळी50842751201675
खेड-चाकण150070012001000
हिंगणा1120012001200
नागपूरलाल150080012001025
सांगली -फळे भाजीपालालोकल34424001200800
पुणे- खडकीलोकल67001200950
येवला -आंदरसूलउन्हाळी50002001169750
कोपरगावउन्हाळी119803001137800
लासलगाव – निफाडउन्हाळी40503001111751
अकोला3625001100800
सिन्नर – नायगावउन्हाळी7241001100750
पैठणउन्हाळी28461001100700
देवळाउन्हाळी99501001100800
येवलाउन्हाळी100003001068800
औरंगाबाद1695751000538
धुळेलाल3401001000700
जळगावलाल6002521000625
वाईलोकल253001000650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी6131200950700
सिन्नरउन्हाळी3048100900600
चाळीसगाव-नागदरोडलोकल3200200878650
भुसावळलाल21800800800
पुणे-मांजरीलोकल23600800700

 

 

 

अधिक वाचा :

* कृषि विद्यापीठ मध्ये जिवाणू खते विक्री साठी उपलब्ध

* मध्यवर्ती रोपवाटिका फळझाडे (कलमे) विक्री सुरू झाली

* कुसुम सोलर पंप अर्ज करा फक्त रु. 15/- मध्ये …

* फळबाग सोडत यादी जून 2023

* कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट जून 2023

* कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी 02 जून 2023

* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा

error: Content is protected !!