आजचा धरण पाणीसाठा : 29 सप्टेंबर 2023 | राज्यातील सर्व धरणातील पाणीसाठा | Dam Water Level Updates

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

नमस्कार शेतकरी बांधवानो, राज्यातील आजचा धरण पाणीसाठा हा आम्ही याठिकाणी आपल्या माहितीस्तव देत आहोत. यामध्ये राज्यातील जवळपास सर्व धरण/प्रकल्प हे समाविष्ट केलेले आहेत. तरी, आपण आपल्या भागातील धरणाचा आजचा पाणीसाठा या ठिकाणी पाहू शकता.

 

tehri dam धरण पाणीसाठा जायकवाडी धरण पाणीसाठा 2023 (1)

 

तर, खालील धरणाचा आजचा पाणीसाठा देण्यात येत आहे. हा पाणीसाठा दलघफुट मध्ये असून यामध्ये (ए)=एकुण पाणी साठा , (उ)= उपयुक्त पाणी साठा  असे आहे.

 

अ.नगर(उत्तर)

धरणपाणीसाठा(दलघफूट)टक्केवारी
भंडारदरा(ए)१०९२२९८.९४%
निळवंडे (ए)८२०४९८.६१%
मुळा(ए)२२५१६८६.६०%
आढळा(ए)१०६०१००.००%
भोजापुर(ऊ)३६११००.००%

 

अ.नगर(दक्षिण)

धरणपाणीसाठा(दलघफूट)टक्केवारी
पिंप.जो(उ)३५९०९२.१९%
येडगाव(उ)१४४०७४.३३%
वडज(उ)११७०१००.००%
माणिकडोह(ऊ)८०१०७८.७५%
डिंभे(उ)१२४९०१००.००%
घोड(ए)४९३६८२.५६%
मां.ओहोळ(ए)४७.११.७६%
घा.पारगाव(ए)२६.५.९५%
सीना(ए)१२६०.५२.५०%
खैरी (ए)९९.२६१८.६४
विसापुर(ए)२६६.२९.४३%
गंगापुर(ऊ)५५३२९८.२६%
दारणा(ऊ)७१४५१००.००%
कडवा(ऊ)१६८८१००.००%
पालखेड(ऊ)६४२९८.३२%
मुकणे(ऊ)६५८१९०.९१%
करंजवण(ऊ)५३७११००.००%
गिरणा(ऊ)१०.३९९TMC/५६.२४%
हतनुर(ऊ)७.३९८TMC/८२.१६%
‌वाघुर(ऊ)८.७७७TMC/१००.००%
मन्याड(ऊ)०.०००.TMC/०.००%.
 गुळ(ऊ)०.६८TMC/८४.१५%
प्रकाशा(ऊ)२.०३८TMC/९२.९३%
ऊकई(ऊ)२३२.५७३TMC/९७.८६%

 

नासिक/जळगाव जिल्हा

धरणपाणीसाठा(दलघफूट)टक्केवारी
पिंप.जो(उ)३५९०९२.१९%
येडगाव(उ)१४४०७४.३३%
वडज(उ)११७०१००.००%
माणिकडोह(ऊ)८०१०७८.७५%
डिंभे(उ)१२४९०१००.००%
घोड(ए)४९३६८२.५६%
मां.ओहोळ(ए)४७.११.७६%
घा.पारगाव(ए)२६.५.९५%
सीना(ए)१२६०.५२.५०%
खैरी (ए)९९.२६१८.६४
विसापुर(ए)२६६.२९.४३%
गंगापुर(ऊ)५५३२९८.२६%
दारणा(ऊ)७१४५१००.००%
कडवा(ऊ)१६८८१००.००%
पालखेड(ऊ)६४२९८.३२%
मुकणे(ऊ)६५८१९०.९१%
करंजवण(ऊ)५३७११००.००%
गिरणा(ऊ)१०.३९९TMC/५६.२४%
हतनुर(ऊ)७.३९८TMC/८२.१६%
‌वाघुर(ऊ)८.७७७TMC/१००.००%
मन्याड(ऊ)०.०००.TMC/०.००%.
 गुळ(ऊ)०.६८TMC/८४.१५%
प्रकाशा(ऊ)२.०३८TMC/९२.९३%
ऊकई(ऊ)२३२.५७३TMC/९७.८६%

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

धरणपाणीसाठा(दलघफूट)टक्केवारी
मो.सागर(ऊ)४.५५३TMC/१००.००%
तानसा(ऊ)५.०७३TMC/९९.०२%
विहार(ऊ)०.९८१००.००%
तुलसी(ऊप)०.२८४TMC/१००.००%
म.वैतारणा(ऊ)६.७२४TMC/९८.३८%

 

(कोंकण विभाग)ठाणे/रायगड

धरणपाणीसाठा(दलघफूट)टक्केवारी
भातसा(ऊप)३३.१८७TMC/१००.००%
अ.वैतरणा(ऊ)११.६७TMC/९९.७४%
बारावे(ऊ)११.८८२TMC/९९.२९%
मोराबे (ऊ)६.५४TMC/९९.९०%
हेटवणे४.९७३TMC/९७.१४%
तिलारी (ऊ)१४.२१७TMC/८९.९९%
अर्जुना (ऊ)२.५६TMC/१००.०%
गडनदी(ऊ)२.३४४TMC/८०.०८%
देवघर(ऊ)३.२०४TMC/९२.५५%

 

पुणे  विभाग

धरणपाणीसाठा(दलघफूट)टक्केवारी
चासकमान(ऊ)७.५७TMC/१००.००%
पानशेत(ऊ)१०.६५TMC/१००.००%
खडकवासला(ऊ)१.७८TMC/९०.४०%
वीर(ऊ)५.४२TMC
मुळशी(ऊ)१९.८५TMC/९८.५०%
पवना (ऊ)८.५१TMC/१००.००%
 भाटघर(ऊ)२३.१९TMC/९८.६८%
—- उजनी धरण —-
एकुण७९.०५TMC/६७.४२%
(ऊप)१५.३९TMC/२८.७३%
 —- कोयना धरण —-
एकुण९२.५९TMC/८७.९६%
उपयुक्त८७.४७८७.३६%
धोम(ऊ)८.३३TMC/७१.२८%
दुधगंगा(ऊ)२२.९६TMC/९५.७७%
राधानगरी७.६४TMC/९८.४१%

 

मराठवाडा विभाग

धरणपाणीसाठा(दलघफूट)टक्केवारी
जायकवाडी धरण
एकुण५९.०४३१TMC/५७.४७%
ऊपयुक्त३२.९७६९TMC/४३.०१%
येलदरी१७.७८४TMC/६२.१८%
माजलगाव१.३९५TMC/१२.६६%
पेनगंगा(ईसापुर)(ऊ)२७.५५८TMC/८०.९४%
तेरणाऊ)०.८०८TMC/२५.००%
मांजरा(ऊ)१.६२९TMC/२६.१०%
दुधना(ऊ)२.४२४TMC/२८.३४%
विष्णुपुरी(ऊ)२.८२६TMC/९९.०४%
 सिध्देश्वर (ऊ)२.५८६TMC/९०.४६%

 

नागपूर विभाग

धरणपाणीसाठा(दलघफूट)टक्केवारी
गोसीखु(ऊ)१६.९७२TMC/६३.००%
तोत.डोह(ऊ)३५.९१३TMC/१००.००%
खडकपुर्णा(ऊ)०.४९२TMC/१४.९२%
काटेपुर्णा(ऊ)२.४०३TMC/७८.८१%
उर्ध्व वर्धा(ऊ)१९.८५४TMC/९९.६७%
खडकपुर्णा(ऊ)०.४९२TMC/१४.९२%
काटेपुर्णा(ऊ)२.४०३TMC/७८.८१%
उर्ध्व वर्धा(ऊ)१९.८५४TMC/९९.६७%

अधिक वाचा :

* खतांसाठी 100% अनुदान शासन निर्णय आला…

* शेतकर्‍यांनो लवकर “हे” काम करा अन्यथा रु.12000/- कायमचे विसरा

* तुषार/ठिबक सोडत यादी प्रसिद्ध… येथे पहा यादी

* मागेल त्याला योजना : फळबाग यादी प्रसिद्ध झाली

* PoCRA Notice तातडीने हे काम करून घ्या अन्यथा अनुदाना पासून वंचित राहणार

* या जिल्ह्यातील 41 मंडळ मध्ये 25% अग्रिम मंजूर

* नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प साठी 116 कोटी निधि प्राप्त

* पीएम किसान योजना “या” तारखेपर्यंत e-Kyc पूर्ण करा

 

error: Content is protected !!