Bajarbhav Today: आजचे शेतमाल बाजार भाव 08/06/2023 | Maharashtra bajarbhav today 08 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Bajarbhav Today: आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे.. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज उमरखेड-डांकी बाजारसमिति मध्ये 250 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5100  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज आष्टी- कारंजा बाजार समिति मध्ये 120 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4550 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज जालना बाजार समिति मध्ये 1122 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4450 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 2935 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5005 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4220 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
उमरखेड-डांकीपिवळा250510052005150
आष्टी- कारंजापिवळा120455051004700
जालनापिवळा1122445050504850
हिंगणघाटपिवळा2935320050054220
केजपिवळा51475150004850
मुखेडपिवळा8465050004840
सिंदी(सेलू)पिवळा746460050004900
कारंजा3000457549854850
औराद शहाजानीपिवळा166485049304890
लासलगाव – निफाडपांढरा195465149284826
चाकूरपिवळा57477449124824
नागपूरलोकल343440049004775
लासलगाव – विंचूर309300048954700
अकोलापिवळा2717420048954405
अमरावतीलोकल4860470048914795
यवतमाळपिवळा407435048804615
माजलगाव525440048614751
तुळजापूर60485048504850
वाशीमपिवळा2400437048504500
हिंगोलीलोकल300450048434671
राहता37430148364651
कोपरगावलोकल210380248314711
मुर्तीजापूरपिवळा1300460548254745
मुरुमपिवळा70450148254663
जिंतूरपिवळा36477548104775
गेवराईपिवळा48445048014625
ताडकळसनं. १177470048004750
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा180470048004750
काटोलपिवळा176390048004400
राजूरापिवळा138468047954745
मोर्शी510450047754637
शहादा5473047624730
देउळगाव राजापिवळा6450047514711
वरोरापिवळा186430047504500
सोलापूरलोकल8466547204700
सिल्लोड5460047004700
औरंगाबाद6469946994699
राहूरी -वांबोरी6390046514300
सेनगावपिवळा90400046004200
धुळेहायब्रीड6320032003200

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज आर्वी बाजारसमिति मध्ये 530 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7550 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus Bajarbhav Today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 7518 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7510 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus Bajarbhav Today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7220 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 3400 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7505 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7460 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वरोरा-खांबाडा बाजारसमिति मध्ये 1400 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7350 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus Bajarbhav Today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7225 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
आर्वीएच-४ – मध्यम स्टेपल530730075507400
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल7518700075107220
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपल3400740075057460
वरोरा-खांबाडालोकल1400600073507225
काटोललोकल95710073507250
वरोरा-माढेलीलोकल650700073007125
वरोरालोकल1918680072857050
उमरेडलोकल130650072607100
देउळगाव राजालोकल1500650072307155
नरखेडनं. १69670072007000
सेलु4314550071807150
सावनेर1700715071757175

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 64 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4051 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9407 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जालना बाजारसमिति मध्ये 15  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 9076 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9076 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9076 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज जळगाव बाजारसमिति मध्ये 25 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज मुंबई बाजारसमिति मध्ये 434 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6500 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
शहादा64405194078800
जालनाकाबुली15907690769076
जळगावचाफा25650065006500
मुंबईलोकल434560065005800
दौंडकाबुली3620062006200
पुणे35550059005700
कल्याणहायब्रीड3520056005400
लासलगाव – निफाड1530053005300
दुधणीलोकल114487551505130
अकोलालोकल762400049754600
उमरेडलोकल700420049654800
हिंगणघाटलोकल1135340049544500
औराद शहाजानीलाल44485049504900
मुर्तीजापूरलोकल700455549354795
भंडाराकाट्या8460049004700
अमरावतीलोकल1374475049004825
अक्कलकोटहायब्रीड54458548804600
वाशीमचाफा600445048754650
कारंजा600445548604620
मोर्शी400450048604680
नागपूरलोकल350440048564742
जालनालोकल341430048504750
सोलापूरगरडा8470048254785
मुरुमलाल30460048254713
सिंदी(सेलू)लोकल788455048254700
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल175460048004700
राजूरा12470047954755
आष्टी- कारंजालाल58430047554400
माजलगाव72440047514600
कोपरगावलोकल17400047504601
वरोरालोकल60439047504550
सावनेरलोकल37450147424675
यवतमाळलोकल60450547404622
देउळगाव राजालोकल5407547114500
चिखलीचाफा475430047004500
तुळजापूरकाट्या50470047004700
जिंतूरलाल1470047004700
शेवगाव – भोदेगावलाल9460047004600
काटोललोकल28452646914600
राहता2465046504650
केजलाल22455146504600
गेवराईलोकल10452546504590
धुळेहायब्रीड6370046404200
लासलगाव – निफाडलोकल3457146404571
चाकूरलाल23429146024540
अमळनेरचाफा75450046004600
दोंडाईचा13440045454451
देवळालोकल2429545454315
उमरखेड-डांकीलाल110430045004400
सेनगावलोकल42390045004250
दौंडलाल7390039003900
पैठण2342034203420

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 540 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज रामटेक बाजारसमिति मध्ये 48  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 41250 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1870 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 901 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर  बाजारसमिति मध्ये 13592 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
चंद्रपूर – गंजवडपांढरा540120020001500
रामटेकउन्हाळी48180020001900
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी412502001870901
सोलापूरलाल135921001600700
कळवणउन्हाळी186001501550851
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट1248590015001200
जुन्नरचिंचवड386260015001000
पंढरपूरलाल7952001500900
पुणेलोकल1249060015001050
नाशिकउन्हाळी39353001451800
कल्याणनं. १3120014001300
लासलगावउन्हाळी192803001340900
चांदवडउन्हाळी130002001331680
खेड-चाकण10080013001050
हिंगणा2130013001300
सटाणाउन्हाळी163752001300715
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी190953001241800
सातारा28780012001000
नागपूरपांढरा150060012001050
वैजापूरउन्हाळी75743001200850
कोपरगावउन्हाळी82203001186775
अकोला37550011001000
लासलगाव – निफाडउन्हाळी42004001100700
राहूरी -वांबोरीउन्हाळी43451001100600
मनमाडउन्हाळी58001101100700
देवळाउन्हाळी100501001075775
राहताउन्हाळी6002251051750
येवलाउन्हाळी80002001050800
कोपरगावउन्हाळी47701751050701
सिन्नर – नायगावउन्हाळी3871001005700
औरंगाबाद40892501000625
नागपूरलाल15805001000875
पुणे- खडकीलोकल66001000800
पुणे-मोशीलोकल5332001000600
धुळेलाल1682150900700
पुणे -पिंपरीलोकल8600900750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी2440250900710
भुसावळलाल51800800800
पुणे-मांजरीलोकल84500800600
जुन्नर – नारायणगावचिंचवड8300500400

अधिक वाचा :

* कुसुम सोलर पंप अर्ज करा फक्त रु. 15/- मध्ये …

* फळबाग सोडत यादी जून 2023

* कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट जून 2023

* कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी 02 जून 2023

* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा

* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?

error: Content is protected !!