आजचे शेतमाल बाजार भाव 09/06/2023 | Maharashtra bajarbhav today 09 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज उमरखेड बाजारसमिति मध्ये 240 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज उमरखेड-डांकी बाजार समिति मध्ये 180 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5200 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज देवणी बाजार समिति मध्ये 51 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5100 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4750 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज हिंगणघाट बाजार समिति मध्ये 2719 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5070 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4200 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
उमरखेडपिवळा240500052005100
उमरखेड-डांकीपिवळा180500052005100
देवणीपिवळा51440051004750
हिंगणघाटपिवळा2719300050704200
सिंदी(सेलू)पिवळा762465050504900
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड209444450364985
लातूरपिवळा9066480050274910
मुखेडपिवळा6490050254975
जालनापिवळा2338420050004850
केजपिवळा146470050004852
धामणगाव -रेल्वेपिवळा1925450049804800
कारंजा5000465049654800
उमरेडपिवळा2000420049654850
लासलगाव – निफाडपांढरा89360349514900
उदगीर2715492049504935
वाशीम – अनसींगपिवळा600475049504850
नागपूरलोकल337440049404825
सोलापूरलोकल28441049304880
हिंगोलीलोकल900455049254737
औराद शहाजानीपिवळा107486849254896
चाकूरपिवळा83450049104743
आष्टी- कारंजापिवळा160440049104650
बीडपिवळा99481149014860
माजलगाव327415149004800
अचलपूर85480049004850
मेहकरलोकल650400049004600
चिखलीपिवळा525450049004700
गंगाखेडपिवळा17480049004800
यवतमाळपिवळा314448048904685
आर्वीपिवळा435410048904600
लासलगाव – विंचूर283300048864700
अकोलापिवळा2592430548854600
मलकापूरपिवळा295410048754780
सावनेरपिवळा15461348504775
कोपरगावलोकल252410048354765
अमरावतीलोकल4476470048264763
राहता29450148254750
वणीपिवळा332422048204500
काटोलपिवळा104385048204450
शहादा19474748004747
सिल्लोड24470048004800
देउळगाव राजापिवळा45450048004700
राजूरापिवळा163466548004775
गेवराईपिवळा14429547874540
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा195465047504700
वैजापूर25460047104660
राहूरी -वांबोरी2440047004550
वरोरापिवळा63460047004640
औरंगाबाद8469146914691
भोकरपिवळा31414146274384
जामखेडपिवळा44400045004250
पैठणपिवळा2434143414341
पाचोरा6398039803980

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज सावनेर बाजारसमिति मध्ये 1800 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7150 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7175 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7175 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पारशिवनी बाजारसमिति मध्ये 640 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7150 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज उमरेड बाजारसमिति मध्ये 309 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7160 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज देउळगाव राजा बाजारसमिति मध्ये 1500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6810 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7190 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7075 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सावनेर1800715071757175
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल640690071507100
उमरेडलोकल309670071607100
देउळगाव राजालोकल1500681071907075
वरोरा-माढेलीलोकल650680072007000
वरोरा-खांबाडालोकल1400700071507100
काटोललोकल85710073507250
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल8500680074357000
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपल2660735074507370

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 10901 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10901 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10901 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज शहादा बाजारसमिति मध्ये 122  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9458 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8708 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 20 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8896 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9201 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 9155 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव(ब) – पालखेड बाजारसमिति मध्ये 1 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4501 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 6550 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 6000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
चोपडाजंबु2109011090110901
शहादा122450094588708
चोपडाबोल्ड20889692019155
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड1450165506000
मुंबईलोकल944560065005800
वैजापूरकाबुली5590563556200
पुणे36550059005700
लासलगाव – निफाडलोकल2455256304552
कल्याणहायब्रीड3520056005400
दुधणीलोकल58417551504600
लातूरलाल2617450051264900
संगमनेर7310050004050
हिंगणघाटलोकल1530320049804040
उदगीर270450049704735
औराद शहाजानीलाल46484049704905
अकोलालोकल449400049454500
जालनालोकल399310049004750
सिंदी(सेलू)लोकल360455049004800
कारंजा850450548704720
यवतमाळलोकल128440048704635
हिंगोली200440048604630
मलकापूरचाफा80418548504725
देवणीलोकल5482148504835
सोलापूरगरडा5478648454845
राहता3482948294829
आर्वीलोकल170400048204600
राजूरा30475048004785
अक्कलकोटहायब्रीड180450048004600
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल174470048004750
अमरावतीलोकल1344460048004700
मेहकरलोकल650410048004650
सावनेरलोकल70464847844725
माजलगाव53440047754600
कोपरगावलोकल15400047654748
आष्टी- कारंजालाल49440047554500
चिखलीचाफा480440047514575
काटोललोकल100375047214450
देवळालोकल2389547154715
भंडाराकाट्या4470047004700
वरोरालोकल30450047004600
बीडलाल21330146804397
गेवराईलोकल16449946804500
चोपडाचाफा18463246524651
केजलाल41420046504550
चाकूरलाल16400146504501
धुळेहायब्रीड12445546354455
अचलपूर55450046004550
जामखेडकाट्या10420046004400
शेवगाव – भोदेगावलाल2460046004600
पाचोराचाफा30450045804531
वणीलोकल37430545504500
भोकर12414145154328
जामखेडलोकल8420045004350
पैठण2448044804480
दोंडाईचा18300044003800
वैजापूर2440044004400

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 528 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 14651  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज अमरावती- फळ आणि भाजीपाला बाजारसमिति मध्ये 459 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 38125 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1665 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
चंद्रपूर – गंजवड528120020001500
सोलापूरलाल146511002000900
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल45950020001250
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी381252001665900
कोल्हापूर363350016001000
कामठीलोकल46120016001400
संगमनेरउन्हाळी145002001575887
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट1161870015001100
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवड1386780015001100
राहताउन्हाळी761420014501000
पेनलाल699120014001200
कल्याणनं. १3120014001300
पारनेरउन्हाळी78471001400750
लासलगावउन्हाळी180004001381850
नाशिकउन्हाळी47803501351800
चांदवडउन्हाळी180002001319680
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी185703011301950
कोपरगावउन्हाळी110403001216750
मनमाडउन्हाळी60001011201750
खेड-चाकण10070012001000
मंगळवेढा603001200900
जुन्नर – नारायणगावचिंचवड103001200700
पुणे -पिंपरीलोकल1080012001000
देवळाउन्हाळी99501001120775
येवलाउन्हाळी110002001112800
अकोला1105001100800
लासलगाव – निफाडउन्हाळी25303511100700
कळवणउन्हाळी83002001100751
जळगावलाल10463301060700
कोपरगावउन्हाळी64622251050805
येवला -आंदरसूलउन्हाळी60001501041750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी43702001025750
पुणे- खडकीलोकल75001000750
वर्धालोकल2965001000750
पैठणउन्हाळी20681501000775
धुळेलाल1008100940740
सिन्नरउन्हाळी3070100935600
सिन्नर – नायगावउन्हाळी495100925700
पुणे-मांजरीलोकल80600800700
पुणे-मोशीलोकल548200800500
भुसावळलाल102600600600

 

 

अधिक वाचा :

* कुसुम सोलर पंप अर्ज करा फक्त रु. 15/- मध्ये …

* फळबाग सोडत यादी जून 2023

* कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट जून 2023

* कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी 02 जून 2023

* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा

* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?

* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर

error: Content is protected !!