आजचे शेतमाल बाजार भाव 05/06/2023 | Maharashtra bajarbhav today 05 June 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today krishivibhag new

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Rate Today

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 3953 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3300  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5090  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज कारंजा बाजार समिति मध्ये 6000 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4675 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4890 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज मुखेड बाजार समिति मध्ये 7 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5050 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4950 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज लातूर बाजार समिति मध्ये 8632 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5043 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4910 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
हिंगणघाटपिवळा3953330050904400
कारंजा6000467550504890
मुखेडपिवळा7480050504950
लातूरपिवळा8632480050434910
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड98458050264975
वाशीमपिवळा3000452550004800
अहमहपूरपिवळा1275450050004750
आष्टी- कारंजापिवळा114470050004800
लासलगाव391300049804881
नागपूरलोकल281440049754831
हिंगोलीलोकल600460049644782
लासलगाव – निफाडपांढरा172428149604940
औराद शहाजानीपिवळा45486049514905
मोर्शी402450049504725
सोलापूरलोकल32477549504800
लासलगाव – विंचूर303300049404800
मुरुमपिवळा145459149264759
माजलगाव610440049254800
सोनपेठपिवळा44450049254800
यवतमाळपिवळा530440049204610
मालेगाव (वाशिम)455440049004500
अकोलापिवळा2319390049004600
गेवराईपिवळा164382548614400
मलकापूरपिवळा225450548604700
चिखलीपिवळा485420048514525
अहमदनगर59462548504737
तुळजापूर60485048504850
केजपिवळा50460048504784
राहता5480048264815
वर्धापिवळा199425048104650
काटोलपिवळा115440048014650
अमरावतीलोकल5925470048004750
देउळगाव राजापिवळा40440048004700
अंबड (वडी गोद्री)लोकल34350147614300
सावनेरपिवळा9420047604550
भोकरपिवळा88421847504484
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळा198465047504700
वरोरापिवळा165442547504550
राजूरापिवळा116438546954495
भंडारापिवळा2430043004300
धुळेहायब्रीड6200036503650

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Bajarbhav Today

 

आज सिंदी(सेलू) बाजारसमिति मध्ये 2700 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7650 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7790 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7690 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज यावल बाजारसमिति मध्ये 158 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7700 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7520 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 4015 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7680 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7280 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज वर्धा बाजारसमिति मध्ये 390 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6875 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7625 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7250 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
सिंदी(सेलू)मध्यम स्टेपल2700765077907690
यावलमध्यम स्टेपल158730077007520
हिंगणघाटमध्यम स्टेपल4015700076807280
वर्धामध्यम स्टेपल390687576257250
राळेगाव1740680075757450
उमरेडलोकल147720075007400
देउळगाव राजालोकल900680074857375
वरोरालोकल701680074007100
काटोललोकल121720074007300
सेलु4280600073957350
सावनेर1700735073757375
पारशिवनीएच-४ – मध्यम स्टेपल880700073007250

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 1 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 10400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 10400 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 10400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज चोपडा बाजारसमिति मध्ये 20  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 8000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 9000 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 8500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज दोंडाईचा बाजारसमिति मध्ये 24 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 8100 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4700 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज दोंडाईचा – सिंदखेड बाजारसमिति मध्ये 3 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav today. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 7800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
चोपडाजंबु1104001040010400
चोपडाबोल्ड20800090008500
दोंडाईचा24330081004700
दोंडाईचा – सिंदखेड3780078007800
लासलगावलोकल46410062514680
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीड6360061025800
मुंबईलोकल1503500060005500
पुणे38540059005650
देवळालोकल2445056505650
कल्याणहायब्रीड3500055005250
दुधणीलोकल125417551504550
लातूरलाल2975460050364900
अमरावतीलोकल2169475049994874
औराद शहाजानीलाल66480049204860
अकोलालोकल569410049154800
हिंगणघाटलोकल1914400049154600
मुरुमलाल62450048914696
अहमहपूरलोकल144450048714685
सावनेरलोकल72477548704825
मुखेडलाल9468048504700
काटोललोकल85390048414650
यवतमाळलोकल163440048404620
कारंजा950427048304620
नागपूरलोकल464465048304785
वर्धालोकल59417548054450
मालेगाव (वाशिम)100460048004700
भंडाराकाट्या7470048004730
हिंगोली- खानेगाव नाकालाल144470048004750
मोर्शी490460047954697
आष्टी- कारंजालाल78450047754550
हिंगोली300440047714585
अक्कलकोटहायब्रीड30460047504650
वरोरालोकल53435047504550
राजूरा22470047454725
मलकापूरचाफा95415047114425
चिखलीचाफा485420047004450
सोनपेठगरडा14398547004600
चोपडाचाफा35450046724600
देउळगाव राजालोकल3440046604500
राहता3465046504650
तुळजापूरकाट्या45465046504650
केजलाल27450046504550
अंबड (वडी गोद्री)लोकल10330146264275
माजलगाव73410046114500
लासलगाव – निफाडलोकल4438146104512
गेवराईलोकल36450046014550
अहमदनगर77400046004300
धुळेहायब्रीड15360046004400
रावेरहायब्रीड11360045604450
भोकर36420044764338
दौंड-पाटसलाल2410041004100

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 34375 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1100 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज चंद्रपूर – गंजवड बाजारसमिति मध्ये 566  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav today. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज सोलापूर बाजारसमिति मध्ये 12233 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 100 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज कामठी बाजारसमिति मध्ये 12 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1600 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1400 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळी3437520022001100
चंद्रपूर – गंजवड566100020001500
सोलापूरलाल122331002000900
कामठीलोकल12120016001400
कळवणउन्हाळी202001501600851
कोल्हापूर604350015001000
लासलगावउन्हाळी2382845115001050
संगमनेरउन्हाळी123772001401800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट136035001400950
पेनलाल699120014001200
लासलगाव – विंचूरउन्हाळी180153501351950
कराडहालवा24950013001300
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकल5102001300750
पुणेलोकल72675001300900
अहमदनगरउन्हाळी210991501300725
चांदवडउन्हाळी110002121280780
मनमाडउन्हाळी50002001266620
देवळाउन्हाळी105001001230900
सातारा15980012001000
नागपूरपांढरा100060012001050
वैजापूरउन्हाळी50552501150750
लासलगाव – निफाडउन्हाळी30504001130811
जळगावलाल5473251127726
मंगळवेढा1223501100800
पुणे -पिंपरीलोकल58001100950
शेवगावनं. १800110011001100
सिन्नरउन्हाळी27041001083700
येवला -आंदरसूलउन्हाळी50002001082750
येवलाउन्हाळी100003001071800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळी34262001020650
नाशिकउन्हाळी47102251011475
नागपूरलाल18005001000875
पुणे-मोशीलोकल3732001000600
कल्याणनं. १39001000950
राहूरी -वांबोरीउन्हाळी26851001000500
सिन्नर – नायगावउन्हाळी294100900500
अकोला200300800700
औरंगाबाद3913100800450
जुन्नर – नारायणगावचिंचवड3550800700
पुणे- खडकीलोकल22400800600
पुणे-मांजरीलोकल95600800700
शेवगावनं. २1200800800800
धुळेलाल481100700600
शेवगावनं. ३1000400400400

 

अधिक वाचा :

* फळबाग सोडत यादी जून 2023

* कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट जून 2023

* कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी 02 जून 2023

* कुसुम सोलर पंप नवीन कोटा उपलब्ध झाला आहे….येथे पहा

* वैयक्तिक शेततळे ऑनलाइन अर्ज केला का?

* परभणी जिल्ह्यातील या मंडळ मध्ये पीक विमा मंजूर

* महाडीबीटी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू …आपण अर्ज केला का?

* “या” तारखेला जमा होणार महाराष्ट्र शासनाचा पहिला हप्ता

error: Content is protected !!