Bajarbhav Today: आजचे शेतमाल बाजार भाव 05/05/2023 | Maharashtra bajarbhav today 05 May 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rate this post

 

आज महाराष्ट्रातील सर्व बाजारसमिती मधील शेतमाल आवक व बाजारभाव bajarbhav today  माहिती खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये सोयाबीन आवक बाजारभाव, कापूस, हरभरा आणि कांदा आवक बाजारभाव माहिती देण्यात आली आहे.

 

bajarbhav today market rate today soyabin cotton gram onion
bajarbhav today

 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव : Soybean Bajarbhav Today

 

 

आज लासलगाव – विंचूर बाजारसमिति मध्ये 539 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 3000  रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5085  रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4975 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज पिंपळगाव(ब) – पालखेड बाजार समिति मध्ये 151 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5061 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5020 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज लासलगाव – निफाड बाजार समिति मध्ये 159 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4600 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5051 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज सेनगाव बाजार समिति मध्ये 90 क्विंटल सोयाबीन ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5000 रुपये प्रती क्विंटल होता. आज सोयाबीन चा सर्वसाधारण दर 4500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला. Soyabean Bajarbhav Today

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील सोयाबीन आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

सोयाबीन बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
लासलगाव – विंचूरक्विंटल539300050854975
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल151450050615020
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल159460050515000
सेनगावपिवळाक्विंटल90400050004500
काटोलपिवळाक्विंटल15434150004560
राहताक्विंटल34450049714750
संगमनेरक्विंटल2480048004800

 

नक्की वाचा  :  पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे

 

 

आजचे कापूस बाजार भाव : Cotton Rate Today

 

 

आज वरोरा-खांबाडा बाजारसमिति मध्ये 349 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6700 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज काटोल बाजारसमिति मध्ये 95 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7800 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7550 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज वरोरा-माढेली बाजारसमिति मध्ये 420 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 6900 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7750 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7500 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज हिंगणघाट बाजारसमिति मध्ये 3500 क्विंटल कापसा ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 7000 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 7885 रुपये प्रती क्विंटल होता Kapus bajarbhav today. आज कापसा चा सर्वसाधारण दर हा 7340 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कापूस आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

 

कापूस बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
वरोरा-खांबाडालोकलक्विंटल349670078007500
काटोललोकलक्विंटल95700078007550
वरोरा-माढेलीलोकलक्विंटल420690077507500

 

 

नक्की वाचा  :  या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू

 

आजचे हरभरा बाजार भाव : Gram Bajarbhav Today

 

आज पुणे बाजारसमिति मध्ये 34 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 5400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 5800 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 5600 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज राहता बाजारसमिति मध्ये 19  क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4698 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4725 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4710 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज काटोल बाजारसमिति मध्ये 182 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4051 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4700 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4450 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज पैठण बाजारसमिति मध्ये 2 क्विंटल हरभरा/चना ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 4640 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 4640 रुपये प्रती क्विंटल होता harbhara bajarbhav. आज हरभरा/चना चा सर्वसाधारण दर हा 4640 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील हरभरा/चना आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

 

हरभरा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पुणेक्विंटल34540058005600
राहताक्विंटल19469847254710
काटोललोकलक्विंटल182405147004450
पैठणक्विंटल2464046404640
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1461946194619
सेनगावलोकलक्विंटल40390046004200
संगमनेरक्विंटल9410045004300
दौंड-यवतलालक्विंटल3450045004500
उमरखेडलालक्विंटल120440045004450
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल3442544254425

 

नक्की वाचा  :  ऊस तोडणी यंत्र ऑनलाइन अर्ज सुरू ….

 

 

आजचे कांदा बाजार भाव : Onion Bajarbhav Today

 

 

आज पुणे-मोशी बाजारसमिति मध्ये 294 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 1150 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज पिंपळगाव बसवंत बाजारसमिति मध्ये 42500  क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 281 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1820 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 850 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

 

आज कोल्हापूर बाजारसमिति मध्ये 5825 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 400 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1200 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 800 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज लासलगाव बाजारसमिति मध्ये 11660 क्विंटल कांद्या ची आवक झाली असून कमीत कमी दर 300 रुपये प्रती क्विंटल ते जास्तीत जास्त दर 1168 रुपये प्रती क्विंटल होता kanda bajarbhav. आज कांद्या चा सर्वसाधारण दर हा 770 रुपये प्रती क्विंटल राहिला.

 

 

आज महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मधील कांदा आवक आणि दर रुपये प्रती क्विंटल खालील प्रमाणे आहेत.

कांदा बाजार भाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल29430020001150
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल425002811820850
कोल्हापूरक्विंटल58254001200800
लासलगावउन्हाळीक्विंटल116603001168770
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल80115001150800
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल121142001101650
राहताक्विंटल62052001100750
पारनेरउन्हाळीक्विंटल107991001050650
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल83134001031730
मंगळवेढाक्विंटल1172001030700
राहूरीक्विंटल94341001000550
दौंड-केडगावक्विंटल53303001000700
पुणेलोकलक्विंटल187334001000700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल146001000800
खेड-चाकणक्विंटल100600900750
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1700401900700
येवलाउन्हाळीक्विंटल11000100891700
मनमाडउन्हाळीक्विंटल5400200881650
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल4000150874650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल5805200810600
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल5688275795690
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल304100781550
पैठणउन्हाळीक्विंटल4068150750525
साक्रीलालक्विंटल5885300710550
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल85200650400
भुसावळलालक्विंटल182500500500

 

 

अधिक वाचा :

* पंजाब डख हवामान अंदाज 04 मे ते 23 मे

* आता शेतकर्‍यांना अर्ध्या किंमतीत मिळणार डीएपी खत

* या १७ जिल्ह्यांमध्ये कुसूम सोलार पंप अर्ज सुरू

* महामेष योजना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया माहिती

* पोकरा योजना महत्वाची बातमी …लवकर ही कामे करा

* महाडीबीटी अनुदान जमा झाले का? येथे पहा…

error: Content is protected !!